zwrot partycypacji

#2242

Anonim

Czy prezes spółki TBS, działającej w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz kodeks spółek handlowych, może zarządzeniem uregulować wskaźnik, który jest regulowany obwieszczeniem wojewody. Chodzi o art. 29 a w/w ustawy „3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.”( powtórzenie tego przepisu zawiera §11 pkt 5 aktu założycielskiego TBS) Wartość odtworzeniowa 1m2 regulowana jest obwieszczeniem wojewody i wynosi na II kwartał 2011 – 3.440 zł. Prezes TBS zarządzeniem obniżył tę wartość na 2.550 zł.