zwrot partycypacji

This topic contains 1 odpowiedź, has 0 głosy, and was last updated by  Anonim 12 years, 11 months temu.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #337

  Anonim

  Czy prezes spółki TBS, działającej w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz kodeks spółek handlowych, może zarządzeniem uregulować wskaźnik, który jest regulowany obwieszczeniem wojewody. Chodzi o art. 29 a w/w ustawy „3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.”( powtórzenie tego przepisu zawiera §11 pkt 5 aktu założycielskiego TBS) Wartość odtworzeniowa 1m2 regulowana jest obwieszczeniem wojewody i wynosi na II kwartał 2011 – 3.440 zł. Prezes TBS zarządzeniem obniżył tę wartość na 2.550 zł.

  #2242

  Anonim

  Czy prezes spółki TBS, działającej w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz kodeks spółek handlowych, może zarządzeniem uregulować wskaźnik, który jest regulowany obwieszczeniem wojewody. Chodzi o art. 29 a w/w ustawy „3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.”( powtórzenie tego przepisu zawiera §11 pkt 5 aktu założycielskiego TBS) Wartość odtworzeniowa 1m2 regulowana jest obwieszczeniem wojewody i wynosi na II kwartał 2011 – 3.440 zł. Prezes TBS zarządzeniem obniżył tę wartość na 2.550 zł.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.