zdanie mieszkania do tbs

#1630

Anonim

wszystko zależy od tego jak długo mieszkałaś w tym mieszkaniu i czy nie było zadłużenia. warto dokładnie spisać protokół zdawczo odbiorczy i porównać z tym, który otrzymałaś odbierając mieszkanie. rozliczenie mieszkania odbywa się na podstawie „załącznika do regulaminu rozliczenia najemcy z tytułu opróżnienia lokalu mieszkalnego” zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą TBS-u.
ustalono w tym załączniku normatywne okresy użytkowania poszczególnych urządzeń techniczno-sanitarnych. nie może to być „radosna twórczość” pracownika TBS. Warto zwrócić się o naliczenie odsetek od wniesionej kwoty partycypacji, którą otrzymuje się w całości po opuszczeniu mieszkania (TBS „zapominają” o tym obowiązku).