Wykup mieszkań w TBS

#3314

Anonim

Dopóki przepisy się nie zmienią nikt nie jest zainteresowany wykupem mieszkań. Starzy najemcy nie mogą rozliczyć partycypacji, ponieważ nie byli partycypantami, a TBS-y twierdzą, że cesja nie jest możliwa. Nie uwzględnia się również czynszu z którego spłacany jest kredyt zaciągnięty przez TBS. Nie wiem co przedmówca miał na myśli z tą 30%-ową partycypacją, przecież cały czas płaci za nie swoje.