wykup

#5427

Anonim

realnej możliwości wykupu mieszkań według kosztów ich budowy więc wartość określoną w umowie partycypacji w dacie najmu lokalu pomniejszonych o wartość dotychczas spłaconego kredytu, bez zgody TBSu