WYKUP

#5324

Anonim

Czy petycja będzie uwzględniała również tych najemców, którzy nie partycypowali w kosztach budowy tbs? W sytuacji gdy partycypacja nie była wymagana przez tbs np. roku w 2003. Najemcy wpłacali wyłącznie kaucję. 30 % najemców mojego bloku partycypowało, ze względu na oferowany przez tbs wcześniejszy termin otrzymania mieszkania (przesunięcie w kolejce oczekiwania).