sprostowanie

#5361

Anonim

Faktycznie poszperałem trochę w necie i wcześniej patrzyłem na tekst jednolity a nie na ustawę która wyszła w 1995 roku, więc z kasy bezpośredni od TBS nici.
Co do wskazania partycypanta to tak jak myślałem TBS wybiórczo traktuje przepisy i chce mnie …….
W umowie partycypacji jasno jest napisane: „W przypadku, kiedy Partycypujący odstepuje od umowy, z przyczyn leżących po jego stroni, lub umowa została rozwiązana z winy Partycypującego, dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że wskaże On następce, na Jego miejsce i dokona wpłaty równowartości sumy podlegającej zwrotowi”
Wnioskuje z tego, że zgodnie z tym punktem TBS sam na mnie wymusza znalezienie nowego partycypanta a teraz chcą się z tego wycofać.
Żadnego aneksu ja ani moja mama nie widzieliśmy.