Odp do 123

#4461

Anonim

Stawki czynszu reguluje Walne Zgromadzenie Wspólników konkretnej spółki. Nie musimy zmieniać ustawy. Ale dziękuje za słowa powodzenia.