odp

#4548

Anonim

Spakuj wszystko do jednej koperty i napisz komornikowi że Pan Kowalski nie mieszka pod tym adresem od ponad roku. Będzie miał chłopaczyna robotę 🙂

Weź umowę najmu i idź do UM do wydziału ewidencji ludności. W umowie masz datę od której tam zamieszkujesz więc jeżeli tego kogoś tam nie ma powinni wszcząć postępowanie z urzędu i go wymeldować.

art. 35 ustawy o ewidencji ludności
Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.