odp

#4369

Anonim

Mogło by być zeznanie PIT ale potwierdzone przez US za zgodność z oryginałem. Nie ma napisane że ma to być zaświadczenie z US. Jeżeli TBS chce to może za twoją zgodą wystąpić do US i niech sam wniesie opłatę skarbową.
Zadzwoń zapytaj się jaka jest podstawa prawna wskazująca na na przedstawienie zaświadczenia z US gdyż zgodnie z ustawą nie masz takiego obowiązku (art. 7 ust. 13). Zobacz czy przypadkiem nie masz go wpisanego w umowę najmu?

Generalnie kwota wygranej w lotka stanowi dochód i jest opodatkowana. Jeżeli przekracza próg 2280 to płatnik w tym wypadku jakaś spółka (załóżmy LOTTO) wysyła za ciebie pita do US a ty się już tym nie zajmujesz. Nie wykazujesz kwoty w zeznaniu PIT37. Uważam że wygraną możesz pominąć w oświadczeniu.