Deklaracja o dochodach

This topic contains 6 odpowiedzi, has 0 głosy, and was last updated by  Anonim 9 years, 6 months temu.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #894

  Anonim

  .

  #4360

  Anonim

  Witam.
  Czy TBS ma prawo żądać od najemcy mieszkania zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego?
  W naszym TBS nie skladamy deklaracji o dochodach co 2 lata natomiast wymagają złożenia zaświadczenie z US.

  #4362

  Anonim

  zgodnie art. 30 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  „Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypa-dającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”

  zgodnie z zapisami art. 30 ust. 7
  „W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.”

  na żądanie musisz udokumentować dochody – art. 7 ust. 13 powyższej ustawy
  „Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji, o której mowa w ust. 1.”

  a w jaki sposób udokumentować jak nie zeznaniem z US. Chyba że masz jakiś inny sposób.

  #4366

  Anonim

  Oczywiście masz rację aczkolwiek TBS żąda zaświadczenia o dochodach wystawionego przez US / 17,00 zł za zaswiadczenie/.Nie akceptują zeznania PIT złożonego do US.

  #4367

  Anonim

  Witam. A czy powinienem dodać do dochodu wygraną w totolotku. (kwota ok 200 tys). Jak dodam to przekroczę progi.

  #4369

  Anonim

  Mogło by być zeznanie PIT ale potwierdzone przez US za zgodność z oryginałem. Nie ma napisane że ma to być zaświadczenie z US. Jeżeli TBS chce to może za twoją zgodą wystąpić do US i niech sam wniesie opłatę skarbową.
  Zadzwoń zapytaj się jaka jest podstawa prawna wskazująca na na przedstawienie zaświadczenia z US gdyż zgodnie z ustawą nie masz takiego obowiązku (art. 7 ust. 13). Zobacz czy przypadkiem nie masz go wpisanego w umowę najmu?

  Generalnie kwota wygranej w lotka stanowi dochód i jest opodatkowana. Jeżeli przekracza próg 2280 to płatnik w tym wypadku jakaś spółka (załóżmy LOTTO) wysyła za ciebie pita do US a ty się już tym nie zajmujesz. Nie wykazujesz kwoty w zeznaniu PIT37. Uważam że wygraną możesz pominąć w oświadczeniu.

  #4370

  Anonim

  Nie jest to twój miesięczny dochód tylko wygrana.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)

You must be logged in to reply to this topic.