Nie rozumiem

#2321

Anonim

Partycypacja, według ustawy, to udział w kosztach budowy lokalu, który uprawnia do wskazania najemcy – nie jest to umowa czasowa. Radzę iść do prawnika, który sprawdzi, na mocy jakiego puntu ustawy umowa partycypacji została zawarta na czas określony. Według mnie nie jest to zgodne z prawem. Partycypacja podlega nawet dziedziczeniu!!!!!!