Konsultacje

#1389

Anonim

Ostatnio w moim mieście – Tychach, odbyła się konferencja na ten temat.

“Dziś odbyła się w Tychach ogólnopolska konferencja poświęcona budownictwu społecznemu, pod patronatem wiceministra infrastruktury Piotra Stycznia i prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej a także przedstawiciele zarządów TBS z różnych miast.

Konferencja pod hasłem “Interwencjonizm państwowy – nowe rozwiązania w zakresie polityki mieszkaniowej” została zorganizowana jako II etap konsultacji społecznych poświęconych projektowi nowych rozwiązań prawnych dotyczących budownictwa pod wynajem.”