kaucja

#3472

Anonim

Te 10 % „kaucji” było w tamtych latach bezzwrotne, przynajmniej na Śląsku, co skutecznie zniechęcało ludzi do TBS, stąd zmiana przepisów.

Obecnie rozumiana kaucja to 12-to krotność czynszu i to jest zwracane (zgodnie z obowiązującymi stawkami w chwili zdawania mieszkania).
Po zmianie Ustawy, partycypacja rozumiana jako udział w kosztach budowy lokalu (zwykle 30%), teoretycznie też powinna być zwracana wg aktualnego wskaźnika odtworzeniowego, ale nie wiem czy udało się komuś dostać więcej niż wpłacił x lat temu…

Najlepiej zwrócić się na piśmie do TBS z prośbą o wyliczenie kwoty, która otrzymasz z chwilą opuszczenia mieszkania na dzień np 1.07.2013.