Do Klemensa

#5339

Anonim

Każdy TBS to spółka prawa handlowego – musiała zostać zorganizowana i zasilona kapitałem zakładowym. Teraz proponuje Pan by TBS-om odebrać wszystko, bo do tego sprowadza się przekazanie wszystkich posiadanych środków finansowych do obcego podmiotu, który będzie mógł zrobić z nimi co zechce. W dodatku nie wyjaśniono dotychczas kwestii podatkowych – przekazanie środków do Funduszu dopłat powinno skutkować naliczeniem podatku dochodowego dla TBS-ów, gdyż nie jest to dziłalność statutowa objęta zwolnieniem z podatku dochodowego. A co z VAT-em od transakcji? Pana podejście jest identyczne z podejściem twórców Ustawy i BGK.
A teraz zderzenie z rzeczywistością: wykup jest uwolniony ustawowo, ale ani jedno mieszkanie nie zostało sprzedane. Dlaczego? Bo intencją Ustawodawcy było wzbogacenie BGK (strony rządowej) kosztem Najemców i TBS-ów. Tymczasem TBS-y nie sprzedają, bo im się to nie opłaca i dopóty dopóki nie zacznie, TBS-y stanowiska nie zmienią. Zatem albo TBS- dostaną swoją część tortu, albo nikt nic nie dostanie.