Ciepła woda w TBS

#2075

Anonim

Witam, opłaty naliczane przez TBS muszą być zbieżne z realnymi kosztami utrzymania lokali.

najlepiej więc wystąpić wraz z innymi lokatorami z danego TBS o uargumentowanie podwyżki – musiała ona bowiem nastąpić na podstawie nowych wyższych kosztów podgrzewania wody np: jeśli posiadacie Państwo kotłownię na gaz to niech TBS przedstawi, iż dostawca gazu podniósł im cenę o 60% co pokrywałoby się wysokością podwyżki, niech w takiej sytuacji TBS udowodni, iż nie otrzymał innej korzystniejszej oferty dostaw w tym przypadku gazu.

Koszty remontów urządzeń grzewczych, nie powinny wpływać na podniesienie kosztu podgrzania wody – obsługa części wspólnych nieruchomości, instalacji itp. powinna bowiem być regulowana w ramach czynszu administracyjnego – kontrola NIK w TBS z zeszłego roku jasno powiedziała w swym raporcie, iż TBS-y mają obowiązek zabezpieczyć odpowiednie kwoty na tego typu remonty w ramach czynszu – koszt podgrzania wody nie wliczany jest w czynsz administracyjny ten bowiem jest liczony na podstawie stawka razy mery.