cesja partycypacji

#6081

Anonim

Ze znanych mi przypadków cesji w TBS-ie każdorazowo podczas przekazania mieszkania innemu najemcy wymagana była pisemna zgoda Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W takim wypadku podejrzewam, że również kwota partycypacji była każdorazowo wypłacana z TBS-u i każdorazowo wpłacana przez przyszłego najemcę. Jeśli będzie się Pan starał o zwrot partycypacji to po złożeniu wniosku, TBS ma 12 miesięcy na wypłatę pieniędzy na wskazany rachunek bankowy.