cesja

#1957

Anonim

nie TBS nie ma takiego prawa – nabyte prawa z tytułu partycypacji w kosztach budowy to twoje prawa majątkowe – możesz je podarować, sprzedać oraz są one dziedziczne – nowy lokator musi jednak spełniać wymogi stawiane przez ustawę (progi dochodowe, nie posiadanie innego lokalu w danym mieście tip). Załatw sprawę u notariusza aby były niepodważalne papiery na cesję – chodzi o notarialne potwierdzenie podpisów – kosztuje to około 300 zł a zamyka dyskusje z TBS-em.