Reply To: Stowarzyszenie TBS przy Pełczyńskiego – ochrona i wykup mieszkań

#24955

wawa_pelczynskiego

Materiał roboczy – do przedyskutowania

Cele:
1. ochronę obecnych umów najmu – aby w sytuacji zamian mieszkania, dziedziczenia, spadku czy cesji na rodzinę – odbyło się to na zasadzie wstąpienia w stosunek najmu dotychczasowej umowy i nie podpisywania nowej umowy najmu.

2. ochronę obecnych umów partycypacji – aby w sytuacji zamian mieszkania, dziedziczenia, spadku czy cesji na rodzinę – odbyło się to na zasadzie wstąpienia w stosunek umowy partycypacji dotychczasowej umowy i nie podpisywania nowej umowy partycypacji.

3. ochronę czynszu – po spłacie kredytu zaciągniętego przez TBS na dane mieszkanie aby suma czynszu była pomniejszana o kwotę kredytu. Wymaga to dopuszczenia mieszkańców do kontroli spłaty kredytu przez TBS np. przez stowarzyszenia mieszkańców.

4. ochronę wykupu mieszkania – jeśli najemca jest partycypantem albo jeśli najemca może uzyskać prawa partycypanta np. przejmując je od partycypanta swego mieszkania to po spłacie kredytu zaciągniętego przez TBS – automatycznie wchodzi na ścieżkę możliwości wykupu mieszkania i nie wymaga to zgody TBS ani właściciela TBSu – i może uzyskać tytuł własności do wynajmowanego przez siebie mieszkania.

5. ochronę swobody przemieszczania – najemca, który jest partycypantem albo który może uzyskać prawa partycypanta może przekazać cesją swoją umowę partycypacji na osobę trzecią, która wstąpi w stosunek obecnej umowy partycypacji (bez podpisywania nowej umowy) podpisując aneks tylko zmieniający dane osób.

6. ochronę wiarygodności instytucji – osobom, którym TBS przedstawił nowe umowy partycypacji i najmu w sytuacji śmierci małżonka, dziecka, rodzica lub zwykłego przekazania w ramach rodziny czy pokrewieństwa i które podpisały takie umowy – TBS przywróci poprzednie umowy zgodnie z powyższymi zapisami.

7. ochronę prawa – osobom, które w zapisach umów najmu i partycypacji posiadają klauzule abuzywne/niedozwolone czy sprzeczne z prawem – TBS usunie takie zapisy z umów.