Stowarzyszenie TBS przy Pełczyńskiego – ochrona i wykup mieszkań

This topic contains 12 odpowiedzi, has 1 głos, and was last updated by  Marek 5 years, 1 month temu.

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #24954

  wawa_pelczynskiego

  Powoli zaczynamy organizować w Warszawie Stowarzyszenie TBS przy ul. Pełczyńskiego i w zasadzie mamy już komplet osób do założenia stowarzyszenia, ale kto chciałby jeszcze dołączyć – zapraszamy.

  Stowarzyszenie TBS

  Chcemy zająć się przede wszystkim stabilizacją i ochroną rodzin mieszkających w zasobach TBS-ów.

  Czy też sprawy doraźne? Np. nieporządki, braki, niegospodarność, wysokie czynsze? – jeśli będą osoby zainteresowane w stowarzyszeniu to można działać jako dział stowarzyszenia, ale generalnie chciałbym, aby skoncentrować się na sprawach najważniejszych, czyli na ochronie mieszkań, w których żyjemy i na ochronie naszych pieniędzy.

  ==============================
  Ponieważ niemal na każdym kroku otrzymuję pytania na osiedlu, dlaczego nie organizuje tego grupa „Inicjatywna” z naszego osiedla – odpowiem publicznie:

  NIE WIEM.
  Namawiałem Grupę do założenia stowarzyszenia.

  Uważam, że jeśli grupa „Inicjatywna” zawiąże stowarzyszenie i przyjmie do realizacji poniższe lub podobne cele – to wszyscy powinniśmy dołączyć do nich, bo nie ma sensu tworzyć wielu bytów,

  a) ale musimy znać ZARZĄD grupy, nawet nieformalny, wybrany przez członków, na jaki czas, rozliczanie się Zarządu
  b) i znać jasne CELE działania, w tym ochronę mieszkań, bo co mi po doraźnej walce o drobne sprawy, kiedy w każdej chwili może grozić mi narażenie mieszkania na utratę.

  Dopóki tego nie ma – muszę sam zadbać o zabezpieczenie swojej sytuacji w TBS i poszukiwać do tego planu i współpracy inne osoby, aby wzmocnić działanie i aby iść razem w określonym kierunku.

  Jeśli ktoś potrafi to skuteczniej zrobić – chętnie przyłączę się do niego i poprę go, a także zaoferuję pomoc finansową.

  #24955

  wawa_pelczynskiego

  Materiał roboczy – do przedyskutowania

  Cele:
  1. ochronę obecnych umów najmu – aby w sytuacji zamian mieszkania, dziedziczenia, spadku czy cesji na rodzinę – odbyło się to na zasadzie wstąpienia w stosunek najmu dotychczasowej umowy i nie podpisywania nowej umowy najmu.

  2. ochronę obecnych umów partycypacji – aby w sytuacji zamian mieszkania, dziedziczenia, spadku czy cesji na rodzinę – odbyło się to na zasadzie wstąpienia w stosunek umowy partycypacji dotychczasowej umowy i nie podpisywania nowej umowy partycypacji.

  3. ochronę czynszu – po spłacie kredytu zaciągniętego przez TBS na dane mieszkanie aby suma czynszu była pomniejszana o kwotę kredytu. Wymaga to dopuszczenia mieszkańców do kontroli spłaty kredytu przez TBS np. przez stowarzyszenia mieszkańców.

  4. ochronę wykupu mieszkania – jeśli najemca jest partycypantem albo jeśli najemca może uzyskać prawa partycypanta np. przejmując je od partycypanta swego mieszkania to po spłacie kredytu zaciągniętego przez TBS – automatycznie wchodzi na ścieżkę możliwości wykupu mieszkania i nie wymaga to zgody TBS ani właściciela TBSu – i może uzyskać tytuł własności do wynajmowanego przez siebie mieszkania.

  5. ochronę swobody przemieszczania – najemca, który jest partycypantem albo który może uzyskać prawa partycypanta może przekazać cesją swoją umowę partycypacji na osobę trzecią, która wstąpi w stosunek obecnej umowy partycypacji (bez podpisywania nowej umowy) podpisując aneks tylko zmieniający dane osób.

  6. ochronę wiarygodności instytucji – osobom, którym TBS przedstawił nowe umowy partycypacji i najmu w sytuacji śmierci małżonka, dziecka, rodzica lub zwykłego przekazania w ramach rodziny czy pokrewieństwa i które podpisały takie umowy – TBS przywróci poprzednie umowy zgodnie z powyższymi zapisami.

  7. ochronę prawa – osobom, które w zapisach umów najmu i partycypacji posiadają klauzule abuzywne/niedozwolone czy sprzeczne z prawem – TBS usunie takie zapisy z umów.

  #24956

  wawa_pelczynskiego

  Dlaczego takie cele?

  1. Zadaniem stowarzyszenia jest zagwarantowanie swoim członkom utrzymania podstawowych i najistotniejszych wymogów stabilnego życia ich rodzin.

  2. W 2018 r. i w 2019 r. TBS przy cesji partycypacji z męża na żonę czy z rodzica na dziecko – wymagał zrzeczenia się dotychczasowych korzystnych umów partycypacji i najmu, a podpisania nowych – bardzo niekorzystnych, które m.in. mogą uniemożliwiać w przyszłości wykup mieszkania a jednocześnie ułatwiają eksmisje najemców i automatyczne zakończenie umów partycypacji. Jeśli już raz podjęto takie działania to w każdej chwili mogą powrócić – dlatego potrzebna jest stała ochrona.

  3. Ochrona czynszu wynika z przedstawionej opinii Pana Prezesa TBS Warszawa Północ podczas zebrania z mieszkańcami mieszkań TBS-u w dniu 18 marca 2019 r. w Warszawie, wg której to opinii po spłacie kredytu przez TBS zaciągniętego na dane mieszkanie – czynsz płacony przez najemców może nie zostać obniżony.

  4. wykup mieszkań jest sprawą bardzo złożoną, gdyż z jednej strony mamy partycypantów, którzy są też najemcami, jeszcze inni to najemca jest inną osobą niż partycypant, ale łączy ich pokrewieństwo – więc te kwestie można wewnętrznie uregulować, ale problemem jest inna grupa osób – np. jeśli gmina lub zakład pracy jest partycypantem – w związku z tym czy walcząc o ochronę umów partycypacji możemy żądać od tych podmiotów zrzeczenia się ich praw? – tu zachodzi sprzeczność. W takiej sytuacji można dopuścić przepis, że jeśli najemca jest od początku albo min. połowę lat spłaty kredytu to znaczy, że gmina lub zakład pracy ma taką intencję, aby dany najemca tu zamieszkiwał na stałe – a w związku z tym wystarczy, że najemca zwróci gminie lub zakładowi pracy kwotę partycypacji odpowiednio zwloryzowaną (zresztą tak, jak obecnie wymaga tego TBS przy oddaniu mieszkania).

  5. co jakiś czas z różnych urzędów dochodzą do mnie głosy, że należy zamknąć możliwość cesji partycypacji na osoby trzecie, niektórzy nazywają to handlem mieszkaniami.
  a. Handel można ukrócić, a polega on na ciągłym kupowaniu i odsprzedawaniu, bo co to za handel jeśli przekupka kupiłaby 1 jajko i po 10 albo po 20 latach sprzedałaby je? Ważny jest czynnik: „ciągle” to robić, a nie raz na 10 czy na 20 lat.
  b. Spójrzmy na to z drugiej strony:
  – partycypant wpłacił 30% mieszkania
  – spłaca pozostałe 70% kredytu
  – mieszkanie remontuje, wyposażył w drugie meble nawet przewyższające wartość partycypacji
  – a niektórzy nawet przejęli po kimś mieszkanie płacąc im odstępne za kredyt, który poprzedni partycypant zapłacił (no bo przecież zapłacił)

  I czy jakąkolwiek dozę sprawiedliwości społecznej ma przepis mówiący o zwrocie do TBS mieszkania przy odejściu w zamian za zwrot kwoty zwaloryzowanej partycypacji?
  Można ustawić przepis, że np. partycypację można przekazać po 5 latach, ale nie można zabraniać ludziom zmian w swoim życiu albo narażania ich na tak wielkie straty
  – to przecież wyzysk i niewolnictwo a nie sprawiedliwość.
  Muszą odejść z TBS – no przecież są różne sytuacje w życiu – i mają tu mieszkanie odchodzić mogą np. z 60 tys. zł – a przecież za to nie kupią nawet 1/3 kawalerki.
  Czy to jest sprawiedliwe?

  c. kolejna sprawa – przecież na ich miejsce przychodzi nowa osoba, która spełnia warunki zamieszkania – dlaczego ona ma być gorsza od poprzedniego partycypanta?

  Jeśli miasto chce zagwarantować ludziom mieszkania to niech je buduje a nie wykorzystując swoją przewagę i siłę – próbuje odebrać korzystne zapisy obecnych umów.
  Pewnie, że na świecie są ludzie biedniejsi od mieszkańców TBS-ów – ale to nie powód, aby nas pozbawiać stabilizacji zamieszkiwania i realizować cele mieszkaniowe kosztem nas, którzy płacimy wysokie czynsze i spłacamy w 100% kredyty.
  Dlatego pytanie kto tak naprawdę jest poszkodowanym?

  6. Wydaje mi się, że tak zachowuje się wiarygodna instytucja – naprawia błędy i to, co powoduje utratę jej wiarygodności.

  7. To chyba oczywiste.

  #24969

  Iwona

  Co do cesji na osobę trzecią. W TBS Warszawa Północ obowiązują również umowy, które przewidują zwrot partycypacji w wartości nominalnej. Zatem odpłatna cesja jest w tym przypadku jedyną możliwością odzyskania przynajmniej waloryzacji. Trudno to zresztą nazywać handlem mieszkaniami, skoro właścicielem pozostaje cały czas TBS. Nikogo nie boli wykup mieszkań komunalnych za grosze, ale zmiana partycypanta traktowana jest przez niektórych jak uszczuplenie zasobów TBS.

  #24970

  wawa_pelczynskiego

  Kilka dni temu otrzymałem obszerne pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym wyjaśnia, że napływało do niego wiele petycji, aby ukrócić handel mieszkaniami w TBS czyli zrobiono to w ustawie z 2017 r. – zakaz cesji bez zgody TBSu.
  Tylko nasz TBS poszedł dalej – wykorzystał tę ustawę m.in. do zmiany treści umów, aby łatwiej nas eksmitować.

  Mówiąc szczerze – wobec małego zainteresowania mieszkańców tymi poczynaniami TBSu w ogóle zastanawiam się czy warto zakładać stowarzyszenie i walczyć – to czas, pieniądze, nerwy, a inni w tym czasie ani nie będą działać, ani nie będą wnosić składek do stowarzyszenia.

  Tak, trzeba spojrzeć na to realnie
  – ktoś musi realizować zadania, ktoś musi wnosić środki finansowe – kto temu podoła?

  jeśli innym nie przeszkadza podpisywanie nowych umów, które pozbawiają ich ewentualnego wykupu w przyszłości to niech podpisują, a w razie problemów, długiego wyjazdu np. do pracy czy prób cesji – mogą być eksmitowani. Nie przeszkadza to nikomu to nie.

  Dlatego albo wszyscy działamy razem i jeden za wszystkich a wszyscy za jednego, albo może nie warto w ogóle zaczynać.

  Grupa 7 czy 20 ludzi niewiele zrobi i kto się na tyle poświęci, aby przez lata utrzymać dynamikę działania?
  – spójrzmy na to realnie.

  1. W ciągu najbliższych lat jedni pewnie odejdą z TBS-ów a w zamian przychodzący na ich miejsce podpiszą nowe umowy z niekorzystnymi zapisami (samo podpisanie nowej umowy jest niekorzystne).

  2. W ciągu najbliższych 15 lat wskutek dziedziczenia, spadku, cesji wewnątrz rodzinnych – pewnie z 300 rodzin podpisze nowe umowy, zostaną wyjątki ze starymi umowami sprzed 2016 r.

  – tak zakończy się sen o wykupie

  Przyszłość można zmienić i możemy to zrobić teraz – problem w tym, że my nie chcemy tego zmienić.

  #24984

  Adrian

  Fajnie że takie stowarzyszenie powstało SUPER 🙂 Moje pytanie czy wiadomo czy będzię coś dalej się działo z ustawą TBS chodzi o wykup? czytałem artykuł na ten temat ale ciekawe czy sprawa po wyborach nie umrze?

  #25064

  joann

  Deklaruję, że chcę przystąpić do Stowarzyszenia. Jestem z Pragi Północ z budynku przy ul. Otwockiej. Myślę, że paru sąsiadów również jest tym zainteresowana. Proszę wskazać, jakie mam poczynić kroki w celu przystąpienia do Stowarzyszenia.

  #25067

  wawa_pelczynskiego

  joann,

  Wydaje się, że wraz z nowym prezesem TBS Warszawa Północ wszystko ucywilizowało się i być może z tego powodu jest nikłe zainteresowanie mieszkańców działalnością, bo niby mamy komplet do stowarzyszenia ale ciągle zastanawiamy się kto będzie działał i kto będzie przede wszystkim wnosił składki, bo nie ma sensu tworzyć i zaraz rozwiązywać.

  Sam też nie chcę przyjąć na siebie odpowiedzialności skoro nie ma zainteresowania wśród mieszkańców, a wiele zrobiłem aby takie wzbudzić.

  Sam widzisz ile napracowałem się na tym forum pisząc teksty – i zostałem sam na sam ze swoimi prywatnymi sprawami – czuję się zniechęcony i chyba już nie będę pisał na tym forum.

  Nie chcę też nikomu nic radzić, bo ktoś źle mnie zrozumie i potem zrobi coś przeciwstawnego – więc jeśli jest problem to brać prawnika – jak sam wziąłem, nawet 2 prawników – i rozwiązywać problemy.

  Życzę pomyślności!

  #25209

  Monika.

  Adrian – ono raczej nie powstało ten Pan Wawa-pełczyńskiego (którego na marginesie poznaliśmy…) pisze, że chciałby założyć stowarzyszenie- jednakże idzie mu to z ociąganiem, na co wskazują dalsze posty tej osoby wskazujące na szybką rezygnację. ??? Zapraszamy do prawdziwej TBS Inicjatywy:
  tbsinicjatywa@gmail.com

  #25364

  paulka69

  Pani Moniko
  bo założenie stowarzyszenia to nie takie proste szczególnie jak działa tylko jedna osoba, a warto bo różne instytucje Stowarzyszenie traktują jak partnera do rozmowy, Stowarzyszenie może być informowane o sprawach które dotyczą jego członków, jako inicjatywa czyli po prostu grupa ludzi jesteście traktowani jak szeregowy obywatel czyli najemca i nie ma konieczności udzielania odpowiedzi można ale bardzo ogólnie. Wiem bo sami się o tym przekonaliśmy jak nas traktowano jako grupę a jak jako Stowarzyszenie. Zresztą gdy zaczynaliśmy działać jeszcze jako grupa w obronie osiedla to urzędnicy w gminie nam poradzili byśmy założyli Stowarzyszenie>
  Pozdrawiam
  Paula
  Stowarzyszenie mieszkańców TBS MNM

  #25708

  wawa_pelczynskiego

  Gratuluję Grupie Inicjatywnej!
  Cieszę się, że założyliście stowarzyszenie! i od samego początku namawiałem Was na to.

  To pierwsza od lat sformalizowana Grupa przy TBS Pełczyńskiego,
  i mam nadzieję, że przetrwa – a wydaje się, że ma dalekosiężny i stabilny plan i przetrwa.

  Jeszcze raz gratuluję i życzę pomyślności!

  #25709

  wawa_pelczynskiego

  ze swojej strony w końcu rozważałem raczej założenie fundacji, ale skutecznie wszystkie moje sprawy załatwiłem z TBS-em,
  więc póki co nie mam żadnych uwag.
  Generalnie czuję się szczęśliwym mieszkańcem!

  Pozdrawiam wszystkich pracowników TBSu przy Pełczyńskiego!!!

  #25742

  Marek

  Na początek Gratulacje dla Stowarzyszenia.

  Przeglądając ogłoszenia o odstąpieniu partycypacji widać, że zaczął się jakiś ruch w zbywaniu cesji.
  W ogłoszeniach tych można teraz znaleźć informacja,że odstępujący ma zgodę TBS’u.
  Zakładając, że Odstępujący chce zbyć cesję raczej niekoniecznie rodzinie, to pewnie ma tzw. starą umowę.
  Czy zatem faktycznie potrzebuje do tego zgody TBS’u???

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)

You must be logged in to reply to this topic.