Reply To: Zakup mieszkania własnościowego zarządzanego przez TBS?

#13430

wwwmario

Być może TBS tylko zarządza nieruchomością. Niech udostępni nr księgi wieczystej