Darowizna partycypacji TBS

W sytuacji, kiedy przepisujemy nieodpłatnie prawa z tytułu partycypacji w kosztach budowy budynku mieszkalnego na rzecz wskazanej przez nas osoby mamy do czynienia z cesją pod tytułem darmym. Jeżeli cesji dokonujemy w najbliższej rodzinie to darowizna jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn.

Darbiorca powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mówiące kto może zostać partycypantem TBS.

Podatki

Umowa musi być potwierdzona u notariusza, który zawiadomi urząd skarbowy o darowiźnie.

Darowizna o ile nie korzysta ze zwolnienia powinna zostać opodatkowana zgodnie z zasadami i stawkami podatku – zależą one od wartości i „grupy podatkowej”, w której znajduje się obdarowany (SD-Z1/SD-Z2).

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy praw majątkowych i powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego.

Co do zasady, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych praw majątkowych. Podatek należy obliczyć zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514).

Darowizna w najbliższej rodzinie

Jeśli darowizna jest dokonywana na rzecz: zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, macochy, ojczyma, lub pasierba – jest ona zwolniona od podatku od spadków i darowizn.  Jest to zwolnienie całkowite i nielimitowane. Osoby te tworzą, jak się powszechnie mówi, tzw. zerową grupę podatkową.

Uwaga ! – W grupie zerowej nie ma zięcia, synowej, jak również teściów.

Jeśli zatem chcemy obdarować nasze żonate (zamężne) dzieci, lepiej wyraźnie zaznaczyć, że jest to darowizna na rzecz syna czy córki. Inaczej zostanie ona potraktowana, jako dokonana w części na rzecz dzieci (zwolniona z podatku grupa zerowa), a w części jako darowizna na rzecz zięcia czy synowej (tylko częściowo zwolniona z podatku pierwsza grupa podatkowa).

Wzór umowy darowizny partycypacji

Przeczytaj także Cesja partycypacji TBS

Rate this post