Co z czynszami w woj. pomorskim?

Od początku roku w województwie pomorskim i osobno w mieście Gdańsk, obowiązuje nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wysokość wskaźnika jest barierą dla Towarzystw Budownictwa Społecznego w ustalaniu stawek czynszu.

Wskaźnik przeliczeniowy to nic innego, jak przeciętny koszt budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wysokość wskaźnika ustalana jest przez wojewodę dwa razy w roku na okres sześciu miesięcy. Wojewoda dokonuje wyliczenia wskaźnika na podstawie danych Urzędu Statystycznego dotyczących koszt budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej, powiększonego o wartość robót wykończeniowych.

Od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wskaźnik wyniesie:

  • woj. pomorskie: 4.185,00 zł
  • Gdańsk: 4.889,00 zł

Ze wskaźnika przeliczeniowego obliczana jest tzw. wartość odtworzeniowa lokalu. Jest to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego. Według ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, czynsz w zasobach TBS nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu.

Z powyższych przepisów można więc wyliczyć największą stawkę czynszu, na jaką może sobie pozwolić obecnie TBS:

– woj. pomorskie: 4.185 / 12 = 348,75 x 4 % = 13,95 zł/mkw.

– Gdańsk: 4.889 / 12 = 407,42 x 4 % = 16,30 zł/mkw.
W pozostałych województwach wskaźnik zmieni się dopiero 1 kwietnia. Zobacz obecny wskaźnik dla innych województw oraz wyliczone stawki czynszów.

Przeczytaj również:

Wskaźnik przeliczeniowy spadł, ale czynsz nie maleje