Zmiany w programie wsparcia budownictwa socjalnego

Lokatorzy byłych mieszkań zakładowych będą mogli uzyskać preferencyjne zasady najmu – jak dla zasobu mieszkań komunalnych. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa nabycia takich mieszkań przez gminy i spółki gminne.

Zmianę umożliwi nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, uchwalona 25 września 2015 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, gminy oraz spółki gminne kupujące byłe mieszkania zakładowe będą mogły skorzystać w tym celu ze wsparcia udzielanego z Funduszu Dopłat. Zmiana przepisów zakłada w stosunku do tego typu inwestycji rezygnację z obowiązku tworzenia dodatkowych lokali socjalnych. Ponadto, spółki gminne będą mogły również skorzystać z finansowego wsparcia związanego z budową lokali zwiększających mieszkaniowy zasób gminy.

Ustawa przewiduje również złagodzenie obecnego wymogu wydzielenia dodatkowych lokali socjalnych w przypadku, gdy pomoc państwa – w formie dofinansowania kosztów inwestycji ze środków Funduszu Dopłat w BGK – została udzielona na budowę lokali komunalnych (nie socjalnych). Wymagane będzie utworzenie odpowiedniej liczby albo powierzchni mieszkań socjalnych, a nie spełnienie obu warunków łącznie.

Zwiększone o 5 proc. zostały również minimalne i maksymalne wysokości dofinansowania kosztów inwestycji, o jaką obecnie mogą ubiegać się podmioty budujące mieszkania komunalne, chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych. W zakresie dzisiaj wspieranych inwestycji, po wejściu w życie zmian ustawowych Fundusz Dopłat będzie mógł pokrywać od 35 do nawet 55 proc. kosztów inwestycji. Obecnie, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, pomoc wynosi od 30 do 50 proc. kosztów.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Jeśli zmiany wejdą w życie w tym roku, to gminy będą mogły skorzystać z takiej możliwości od wiosennej edycji naboru wniosków w marcu 2016 r.

Powiązane artykuły:
Dla kogo mieszkania socjalne?
Mieszkania zakładowe to już zamknięty rozdział?

Rate this post