Zmianie ulega wartość odtworzeniowa lokali mieszkalnych

Od 1 października obowiązują nowe stawki wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźnik ma kluczowe znaczenie dla partycypantów w przypadku zwrotu kwoty partycypacji oraz przy ustalaniu czynszu w zasobach mieszkaniowych TBS.

Wzrost wskaźnika przeliczeniowego jest korzystny dla osób, które w najbliższym czasie będą zdawać mieszkanie do TBS i odbierać wpłacony wkład. Od wysokości wskaźnika zależy bowiem kwota zwracanej partycypacji. Natomiast dla najemców mieszkań TBS rosnący wskaźnik często oznacza podwyżki czynszu, gdyż ze wskaźnika obliczane są jego maksymalnie dopuszczalne stawki. Wysokość czynszu nie może w skali roku przekraczać 4% wartości odtworzeniowej lokalu (wartość odtworzeniową lokalu stanowi wynik mnożenia powierzchni użytkowej przez wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych).

Największe wzrosty wskaźnika odnotowano teraz w woj. wielkopolskim (+18%), Poznaniu (+11%), Szczecinie (+8%), Wrocławiu (+4%) i Olsztynie (+2%). Natomiast największe spadki wystąpiły w woj. dolnośląskim i mazowieckim (-8%), Rzeszowie (-6%) oraz Warszawie (-3%). W pozostałych województwach i miastach odnotowano zmiany w granicach +/- 1 procent lub nie było zmian.

Nowy wskaźnik obowiązuje przez pół roku do 31 marca 2014 r. W województwie pomorskim i Gdańsku pozostaje bez zmian – nowy zostanie ogłoszony 1 stycznia 2014 r.

Zobacz nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

W oparciu o aktualny wskaźnik wyliczyliśmy maksymalne stawki czynszu jakie może zastosować TBS w danym województwie i mieście.

Zobacz także:
Jak wyliczyć kwotę zwrotu partycypacji w TBS

Rate this post