Zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

27 maja Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach służącego celom określonym w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Podane wielkości wynagrodzeń mają znaczenie dla najemców i osób ubiegających się o mieszkanie z TBS.

GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co pół roku w pierwszym i trzecim kwartale danego roku. Rodziny starające się o mieszkanie z TBS powinny w pierwszej kolejności sprawdzić czy dochód ich gospodarstwa domowego nie przekracza ustawowych ograniczeń.

Według art. 30. 1. ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie powinien przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu więcej niż:

  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Dochód jest dochodem miesięcznym wszystkich osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania.

W oparciu o aktualną wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyliczyliśmy kwoty dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania – zobacz.

Również dla rodzin już najmujących mieszkanie z zasobów TBS wysokość przeciętnego wynagrodzenia ma znaczenie. Po przekroczeniu maksymalnego progu dochodów TBS będzie mógł stosować czynsz wolny, przekraczający 4% wartości odtworzeniowej.

Rate this post