Zadłużenie w czynszu można odpracować

Najemcy mieszkań zalegający z czynszem są utrapieniem zarządców nieruchomości. Najczęstszą przyczyną niepłacenia czynszu jest trudna sytuacja materialna mieszkańców. W niektórych Towarzystwach Budownictwa Społecznego istnieje możliwość odpracowania zadłużenia. Jednak chętnych jest jak na lekarstwo.

W pruszkowskim TBS „Zieleń Miejska” prawie 400 osób posiada zaległości w płaceniu czynszu. Od 1999 roku spółka daje możliwość zmniejszenia zadłużenia poprzez odpracowanie długu. Dłużnicy mogą wykonywać takie prace jak np. sprzątanie klatek schodowych i terenów przy danej posesji. Czynności tych nie musi wykonywać osoba, z którą TBS zawarł umowę najmu, ale mogą to robić również członkowie rodziny gdyż odpowiedzialność za opłaty czynszowe oprócz głównego najemcy ponoszą także osoby pełnoletnie zamieszkujące lokal. Obecnie z możliwości odpracowania zadłużenia korzysta tylko dziewięć osób.

Prezes TBS Zbigniew Piotrzkowski wyklucza możliwość, że tak nikła liczba chętnych do odpracowania zaległości czynszowych wynika z niewiedzy. Informuje on, że pracownicy TBS systematycznie organizują spotkania dla dłużników, by m.in. omówić z nimi wysokość zaległości i zaproponować odpracowanie zaległych opłat. Na 15 zaroszonych osób przychodzi zaledwie dwoje, troje. Groźba utarty mieszkania przez najemcę-dłużnika, nie robi już większego wrażenia. Eksmisje nie są wykonywane, bo nie ma wystarczającej liczby lokali zastępczych.

Na przełomie marca i kwietnia TBS chce wprowadzić elastyczniejszy program dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Najemca sam będzie mógł określić, w jaki sposób chce odpracować dług. Będzie miał możliwość wykonywania prac związanych ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi. Przykładowo, jeśli ktoś potrafi prowadzić dokumentację, to będzie mógł robić to w administracji spółki, malarze będą mogli wykonywać prace malarskie, hydraulicy hydrauliczne itp.

Dług czynszowy można odpracować również w krapkowickim TBS. Tam na 439 administrowanych mieszkań komunalnych – obciążone długami jest aż 145 czyli co czwarte. Zadłużeni najemcy mogą np. sprzątać tereny zielone, przycinać żywopłoty, kosić trawniki, malować ściany, ogrodzenia i stolarkę okienną, wykonywać proste czynności remontowe, prace administracyjno – biurowe i dostarczanie zawiadomień. Każda czynność ma ustaloną stawkę za godzinę pracy. Warunek jest jednak taki, że zaległości powstały z powodu trudnej sytuacji finansowej i nie przekroczyły 10 tys. zł.

Rate this post