Warszawa – Wojskowe TBS „Kwatera”

Warszawa – Wojskowe TBS „Kwatera” Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Gilarskiej

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. realizuje prace polegające na zaprojektowaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Gilarskiej w Warszawie składającego się z 10 budynków wielorodzinnych na ponad 700 mieszkań oraz biurowca z garażami wielostanowiskowymi, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i obiektami towarzyszącymi.

Realizowane zadanie inwestycyjne jest w znacznym stopniu złożone i wymaga szeregu prac przygotowawczych umożliwiających efektywne włączenie wznoszonego osiedla w istniejącą tkankę miejską. W obecnej chwili zaawansowanie prac projektowych można ocenić na około 90%. Trwa proces uzyskania wymaganych zgód, pozwoleń oraz szczegółowych uzgodnień projektowych, tak by uwzględnione zostały wszelkie uwarunkowania związane z włączeniem się w obecną infrastrukturę. Dokończenie etapu projektowania osiedla możliwe będzie dopiero po uzyskaniu wszystkich przewidzianych prawem dokumentów okołoprojektowych.

Wojskowe TBS „Kwatera”
ul. Starościńska 1,
02-516 Warszawa
tel: (22) 379 45 45, 626 89 60
fax: (22) 379 45 44, 626 83 71

Rate this post