Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ponownie w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny zajmie się zgodnością z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tym razem wnioskodawcą jest Sąd Okręgowy w Warszawie, który zadał Trybunałowi trzy pytania dotyczące obowiązku zawarcia przez spółdzielnię umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu spłat, o których mowa w ustawie.

Wniosek warszawskiego sądu zawiera pytania (sygn. P 42/10):

1. czy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w pkt 1-2 tego przepisu, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP;

2. czy art. 17 14 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 tego przepisu, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP;

3. czy art. 12 ust. 1 i art. 1714 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP;

Trybunał rozpatrzy także skargę spółdzielni mieszkaniowej „Południe” o zbadanie zgodności art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim nakłada na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek zawarcia z najemcą spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej przekazanym spółdzielni mieszkaniowej nieodpłatnie, umowy nieodpłatnego przeniesienia własności lokalu, po uregulowaniu jedynie zaległości z tytułu czynszu najmu z art. 64 Konstytucji RP (sygn. SK 29/10).

Przeczytaj także:  Szykują się rewolucyjne zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych

Rate this post