Suwalski Program Budowy Mieszkań dla Młodych

Miasto Suwałki planuje w bieżącym roku opracowanie i uruchomienie „Suwalskiego Programu Budowy Mieszkań dla Młodych”. Program skierowany będzie przede wszystkim do osób w wieku do 35 roku życia, które nie posiadają zdolności pozwalającej na uzyskanie kredytu bankowego celem zakupu lokalu mieszkalnego.

Suwalski Program Budowy Mieszkań dla Młodych oparty jest na formule TBS. Jego główne założenia prezentują się następująco:
1. spółka miejska dokonuje naboru zainteresowanych najmem mieszkania z prawem do uzyskania tytułu własności po spłaceniu jego wartości,
2. przyszły najemca mieszkania wnosi wkład pieniężny w wysokości 10 % przewidywanej wartości mieszkania,
3. spółka miejska zaciąga kredyt bankowy na budowę budynku mieszkalnego,
4. spółka buduje budynek,
5. spółka miejska zawiera z najemcami dwie umowy:

– umowę najmu, w ramach której najemca płaci czynsz i opłaty związane z bieżącą eksploatacją lokalu,
– przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania, w ramach której najemca wnosi stałe, równe miesięczne wpłaty na poczet ceny jego nabycia w okresie od 10 do 20 lat po spłaceniu mieszkania nastąpi przeniesienie na najemcę prawa własności lokalu w formie aktu notarialnego.

Lokale w pierwszej kolejności przeznaczone będą dla osób będących mieszkańcami Suwałk, nie posiadających własnego mieszkania, jak również dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny.

Szacunkowe miesięczne opłaty:
– mieszkanie 35 m2 – miesięczna wpłata ok. 1 150 zł
– mieszkanie 45 m2 – miesięczna wpłata ok. 1 250 zł
– mieszkanie 50 m2 – miesięczna wpłata ok. 1 350 zł
– mieszkanie 60 m2 – miesięczna wpłata ok. 1 500 zł

Powyższe szacunkowe kwoty obejmują wysokość miesięcznej wpłaty na poczet ceny nabycia mieszkania oraz opłatę z tytułu czynszu najmu, natomiast nie obejmują opłaty za media (woda, co., energia elektr. itp.).

Rata uwzględnia koszt kredytu czyli kapitał pożyczony przez miasto i oprocentowanie. Sama rata ma być stała. – mówi Jarosław Lebiediew, dyrektor ZBM. – Jeżeli będzie zainteresowanie takimi mieszkaniami, a wydaje się nam, że jest, kolejnym krokiem będą uchwały potrzebne do realizacji takiej inwestycji. Budowa bloku ruszyłaby w przyszłym roku – dodaje Lebiediew.

Pierwszym krokiem do realizacji Suwalskiego Programu Budowy Mieszkań dla Młodych jest przeprowadzenie analizy rynku w postaci ankiety, która zbada preferencje i poziom zainteresowania młodych mieszkańców miasta. Wyniki ankiety zostaną przeanalizowane do końca sierpnia, a następnie Miasto podejmie decyzję o ilości wybudowanych lokali mieszkalnych.

Ankieta dostępna jest tutaj.

Ankietę można złożyć w terminie do 20 sierpnia 2015 r.
– bezpośrednio w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32 pok. nr 5
– drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Lokali i Dodatków Mieszkaniowych Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach,
tel. (87) 563 50 55.

Przeczytaj również: Co się opłaca – mieszkanie od TBS czy na kredyt?

Rate this post