Stowarzyszenie lokatorów TBS

Na początku 2009 roku grupa lokatorów Poznańskiego TBS sprzeciwiając się nieustannym podwyżkom czynszów postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Aby skuteczniej prowadzić działania na rzecz najemców i partycypantów TBS postanowiono sformalizować działalność rejestrując  Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS.

W marcu ubiegłego roku członkowie stowarzyszenia przekazali swoje postulaty prezydentowi miasta. Efektem tego działania było podpisanie porozumienia na mocy, którego zarząd Poznańskiego TBS zdecydował się na obniżkę czynszów.

Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej zapewnia, że jego celem jest:

– stanowić skuteczną siłę nacisku na Spółkę PTBS w celu zwiększenia gospodarności w zarządzaniu  swoimi zasobami, oraz poszerzania pola działań pro-lokatorskich poprzez stałą współpracę z Zarządem PTBS.

– dążenie do zmiany zgubnych dla najemców i partycypantów zapisów ustawy regulującej relacje między spółkami TBS a lokatorami, aby we właściwy sposób chroniła ich prawa.

– integracja środowiska lokatorów PTBS, a później także społeczności innych TBS-ów w kraju, w celu wymiany informacji oraz wspierania wspólnych działań.

Reprezentanci stowarzyszenia uczestniczyli także 11 stycznia b.r. w konferencji w Ministerstwie Infrastruktury, na której odbywały się konsultacje społeczne dotyczące założeń do reformy systemu budownictwa społecznego.

Przystąpić do stowarzyszenia można wypełniając deklarację członkowską dostępną na stronie www.lokatorzytbs.pl

Mieszkańcy bloków TBS w Pile również postanowili działać. Najpierw powstało forum internetowe, a kilka dni temu rozpoczęto starania o sformalizowanie stowarzyszenia lokatorów.
– Nie chcemy być dla TBS wrogiem, tylko pomocą, partnerem. W wielu sprawach TBS mogłoby się z mieszkańcami konsultować. Na razie takiej współpracy nie ma – zapewnia Marcin Gapiński, inicjator utworzenia stowarzyszenia.

Lokatorzy Pilskiego TBS głównie skarżą się na brak reakcji ze strony zarządcy na zgłaszane usterki i awarie, oraz zagrzybienie mieszkań.

Prezes TBS w Pile Remigiusz Dekarli przyznaje, że powstanie takiego stowarzyszenia to korzyść zarówno dla mieszkańców jak i dla spółki. – Dzięki niemu dotrze do nas na pewno więcej informacji od lokatorów. Myślę, że będzie to działać również w drugą stronę. Mieszkańcy lepiej poznają zasady, na jakich TBS funkcjonuje i zdadzą sobie sprawę, że nie na wszystko mamy wpływ.

Rate this post