Społeczne Grupy Mieszkaniowe nową formą budownictwa mieszkaniowego

W przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury projekcie reformy budownictwa społecznego po raz pierwszy pojawia się termin Społeczne Grupy Mieszkaniowe (SGM). Według założeń SGM z powodzeniem zastąpią program „Rodzina na swoim” i będą budowały mieszkania na wynajem z możliwością stopniowego dojścia najemców do własności.

Społeczne Grupy Mieszkaniowe mają rozpocząć działalność już od przyszłego roku. Skierowane będą do osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale są w stanie wnieść wkład własny w wysokości 30-50 procent wartości mieszkania.

Po wpłaceniu wkładu własnego uczestnicy SGM będą przez okres minimalnie 10, a maksymalnie 25 lat spłacać koszty budowy mieszkania w czynszu. Wysokość miesięcznego czynszu ma wynieść dużo mniej niż wynajem mieszkania na rynku komercyjnym czy też rata kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że w Warszawie stawki czynszu wynosiłyby około 20zł/m2, a w średnich miastach około 15zł/m2.

Budowaniem w ramach SGM zajmie się inwestor, którym może być Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółdzielnia mieszkaniowa, a nawet deweloper. Po wybudowaniu budynku inwestor i najemca zawierać będą umowę najmu lokalu. Przez umowę taką należy rozumieć umowę dotycząca warunków najmu lokalu mieszkalnego z przyrzeczeniem docelowego przeniesienia prawa własności.

Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury nie ma potrzeby wprowadzania przy kwalifikacji przyszłych najemców kryteriów dochodowych lub wymogu nieposiadania tytułu prawnego do innego mieszkania, gdyż lokale będą de facto finansowane przez najemców (docelowych właścicieli).

Aby powstrzymać napływ najemców mających na celu jedynie osiągnięcie zysku, a nie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych zostaną wprowadzone obostrzenia:
– zakaz podnajmowania lokali mieszkalnych,
– ograniczenie wysokości maksymalnej partycypacji w kosztach budowy do 50%,
– ograniczenia w kwestii wcześniejszej spłaty przez najemcę zobowiązań z tytułu kosztów budowy lokalu i wyodrębnienia lokalu na własność – nie wcześniej niż 5 lat od dnia podpisania umowy najmu.

Przewiduje się, iż formą wsparcia dla inwestycji w formule SGM, będzie możliwość przekazania przez gminę lub Skarb Państwa bez przetargu gruntu na rzecz inwestora, przy założeniu, że spłata należności za udział w gruncie, następować będzie na etapie przenoszenia własności lokalu.

Zapraszamy do stałych odwiedzin serwisu tbs24.pl, gdyż będziemy starać się na bieżąco informować o pracach nad powołaniem Społecznych Grup Mieszkaniowych i ich późniejszym funkcjonowaniu.

Przeczytaj także:
Fundacje Budownictwa Społecznego mogą rozwiązać problem mieszkaniowy
Projekt założeń do reformy systemu budownictwa społecznego przyjęty
Wykup mieszkania TBS – to już jest pewne

Rate this post