Słabe wyniki budownictwa mieszkaniowego

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2013 r. oddano do użytkowania 57787 mieszkań, tj. o 0,7% więcej niż 2012 r. i o 26,4% więcej niż w 2011 r. W okresie pięciu miesięcy 2013 r. wydano pozwolenia na budowę 53847 mieszkań, tj. o 26,1% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. Zmniejszyła się również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 47438 mieszkań, tj. o 29,5%.

Największy udział (58,6%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-maj 2013 r. wybudowali 33844 mieszkania, tj. o 5,7% więcej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 29707 mieszkań, tj. o 20,7% oraz liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 29101 mieszkań, tj. o 16,8%.

Deweloperzy w okresie pięciu miesięcy 2013 r. oddali 21540 mieszkań (co stanowiło 37,3% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 3,1% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. (kiedy notowano wzrost o 54,4%). Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 21232 mieszkań, tj. o 36,3% mniej niż przed rokiem i rozpoczęli budowę 17143 mieszkań, tj. o 43,0% mniej niż w 2012 r.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie pięciu miesięcy 2013 r. oddały do użytkowania 1511 mieszkań, tj. o 19,1% mniej niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 638 mieszkań, wobec 1538 mieszkań przed rokiem. Spółdzielnie uzyskały pozwolenia na budowę 506 mieszkań, tj. o 36,7% mniej niż w okresie pięciu miesięcy 2012 r.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu pięciu miesięcy 2013 r. łącznie 892 mieszkania, tj. o 30,6% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r., z tego w budownictwie komunalnym 569 mieszkań, tj. o 11,6% mniej, w społecznym czynszowym 182 mieszkania tj. o 63,7 % mniej, a w zakładowym – 141 mieszkań, tj. o 0,7% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w tej grupie inwestorów – do 2402, tj. o 94,7%, natomiast zmniejszyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 556, tj. o 23,5%.

W okresie styczeń-maj 2013 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w sześciu województwach, w tym największy: w województwie kujawsko-pomorskim – o 27,5%, śląskim – o 20,7% i małopolskim – o 16,7%. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w dziesięciu województwach, w tym największy: w województwie zachodniopomorskim – o 23,1%, świętokrzyskim – o 19,6% i łódzkim – o 15,6%. W województwie mazowieckim oddano 11481 mieszkań, tj. o 3,9% mniej niż przed rokiem.

W okresie pięciu miesięcy 2013 r. spadek liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy: w opolskim – o 47,2%, pomorskim – o 43,3% i lubelskim – o 39,7% a w województwie mazowieckim wydano pozwolenia na budowę 11464 mieszkań, tj. o 13,9% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.

Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-maj 2013 r. odnotowano w piętnastu województwach, w tym największy: w mazowieckim – o 45,1%, wielkopolskim – o 42,2% oraz lubuskim – o 40,1%. Wzrost liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano tylko w województwie świętokrzyskim – o 1,0%.

Rate this post