Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie wykupu mieszkań TBS

Po wejściu w życie postanowienia o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęły napływać skargi od obywateli i organizacji. Nowe prawo miało na celu umożliwienie przekształcenia praw do lokali mieszkalnych w zasobach TBS i spółdzielni, niestety spowodowało szereg zastrzeżeń.

Na początku października Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka w którym apeluje o rozważenie celowości podjęcia działań legislacyjnych w omawianym zakresie.
W załączeniu przesłano ministrowi opinię Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Tebeesy” ze szczegółowymi zarzutami dotyczącymi regulacji prawnych wprowadzonych nową ustawą oraz prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ich zasadności.

Na początku 2012 roku Minister Nowak informował, że funkcjonowanie przepisów związanych z wprowadzeniem możliwości wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnych kredytów jest objęte stałym monitoringiem i w przypadku ewentualnego pojawienia się sygnałów świadczących o konieczności dokonania zmian legislacyjnych w tym zakresie, podjęte zostaną odpowiednie prace mające na celu poprawę funkcjonowania przepisów.

Po roku funkcjonowania ustawy można powiedzieć, iż okazała się ona totalną klapą, gdyż wyodrębniono zaledwie jedno mieszkanie pochodzące z zasobów spółdzielczych.
Na stronach portalu tbs24.pl będziemy Państwa niezwłocznie informować o odpowiedzi z Ministerstwa.

Przeczytaj także:
W Sejmie omawiano efekty ustawy o wykupie mieszkań TBS
Wykup mieszkań TBS nikomu się nie opłaca
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Rate this post