Regulamin portalu tbs24.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego, dostępnego pod adresem http://tbs24.pl
2. Właścicielem i operatorem portalu jest Grzegorz Szwaciński.
3. Użytkownikiem portalu jest każdy, kto korzysta z portalu tbs24.pl
4. Zarejestrowanym użytkownikiem portalu jest każdy użytkownik, który korzysta z portalu tbs24.pl i dokona procesu rejestracji.
5. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
6. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności, powinien opuścić witrynę portalu tbs24.pl

II. Prawa i obowiązki stron

1. Użytkownik jest zobowiązany do:

 • Przestrzegania regulaminu portalu;
 • W przypadku rejestracji w portalu – zabezpieczenia własnego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich.

2. Użytkownik ma prawo do:

 • Korzystania z portalu,
 • Aktualizowania danych wprowadzonych do systemu portalu.

3. Zarejestrowany użytkownik upoważnia portal do kierowania na swój adres e-mail informacji o charakterze marketingowo – reklamowym.
4. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Treść ofert ogłoszeniowych oraz prawdziwość danych w nich zawartych,
 • Czasowy brak dostępu do portalu wynikający wskutek działania sił wyższych lub winy użytkownika,
 • Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim,
 • Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z portalu.

5. Operator portalu ma prawo do:

 • Weryfikacji zamieszczanych danych i ich częściowego usunięcia,
 • Usuwania lub blokowania kont użytkowników oraz wszelkich innych danych, które naruszają warunki regulaminu,
 • Wykorzystywania adresów e-mail wszystkich użytkowników w celach marketingowo – reklamowych.

6. Operator portalu dołoży wszelkich starań, aby:

 • Rozwijać portal i promować w internecie zgodnie z tematyką portalu;
 • Zawarte informacje były zgodne z prawdą i zawsze aktualne;
 • Portal działał prawidłowo.

III. Dział ogłoszeń

1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania ogłoszeń w portalu tbs24.pl.
2. Każde ogłoszenie publikowane jest na czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość usunięcia w każdej chwili nieaktualnego ogłoszenia.
3. Aby dodać ogłoszenie, należy założyć konto podając nazwę użytkownika, e-mail, oraz hasło. Założenie konta użytkownika jest bezpłatne jak i umieszczenie ogłoszenia w tym dziale.
4. Treść ogłoszeń w portalu tbs24.pl nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
5. Ogłoszenia zostaną usunięte z bazy ogłoszeń, jeżeli będą:

 • zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
 • zawierały treści pornograficzne,
 • zawierały nieaktualną ofertę,
 • zawierały reklamę innych serwisów www,
 • zawierały elementy destabilizujące poprawne wyświetlanie witryny.

6. Administrator i właściciel portalu tbs24.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w portalu tbs24.pl.
7. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcia oferty, jakichkolwiek innych plików graficznych niebędących zdjęciami oferty.
8. Zabrania się wpisywania ofert do kategorii niebędącej właściwą dla treści ogłoszenia.
9. Zabrania się powielania ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach.
10. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
11. Zabronione jest wykorzystywanie portalu tbs24.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
12. Portal tbs24.pl nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie ogłoszenia.
13. Regulamin ogłoszeń zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące umieszczania ogłoszeń.
14. Akceptując niniejszy Regulamin, Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).


IV. Dział „Blogi użytkowników”

1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania wpisów na platformie blogowej portalu tbs24.pl.
2. Aby dodać wpis na blogu, należy założyć konto podając nazwę użytkownika, e-mail, oraz hasło.
Po rejestracji należy wysyłać wiadomość e-mail na adres biuro@tbs24.pl powiadamiającą o chęci tworzenia bloga.
Administrator portalu po otrzymaniu zgłoszenia nadaje użytkownikowi prawa „Autora”.
3. Użytkownik będący właścicielem bloga ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści w nim zawarte.
4. Zabronione jest wykorzystywanie portalu tbs24.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
5. Tematyka wpisów na blogu powinna być zgodna z tematyką portalu tbs24.pl

V. Ochrona prywatności

1. Operator portalu przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Dane rejestracyjne i inne dane osobowe, które możemy gromadzić i przetwarzać, podlegają zasadom opisanym w naszej Polityce prywatności.

VI. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie portalu należą do właściciela portalu.
2. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
3. Zawartość portalu jest wyłączną własnością operatora portalu.
4. Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora portalu.


VII. Nota prawna

1. Korzystanie z treści udostępnionych w portalu odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
2. Operator portalu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2010r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej tbs24.pl

IX. Usługa SMS Premium

W serwisie TBS24.pl została uruchomiona usługa SMS Premium, aby uzyskać dostęp do płatnego poradnika należy wysłać SMS na numer podany na stronie Poradnik jak otrzymać mieszkanie TBS. Operatorem usługi jest Dotpay.pl

 

Rate this post