Powstanie pierwsza Społeczna Grupa Mieszkaniowa

Społeczne Grupy Mieszkaniowe pojawiły się w przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury projekcie reformy budownictwa społecznego. Być może pierwszą SGM w kraju powoła jeszcze w tym roku Wyszkowskie TBS, które planuje w ten sposób budowę 70 mieszkań przy ulicy Łącznej w Wyszkowie.

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego za działkę przy ul. Łącznej o powierzchni 4737 m2 zapłaci ponad milion złotych. Jeszcze w tym roku ma być tam rozpoczęta nowa inwestycja. Budowa przewidziana jest na około 70 mieszkań, i będzie realizowana w dwóch etapach. Prezes spółki, Sławomir Rutkowski wyjaśnia, że nie będą to już mieszkania na wynajem, ale nie będą także sprzedawane na zwykłych zasadach rynkowych.

WTBS chce powołać społeczną grupę mieszkaniową, w imieniu której zaciągnie kredyt. Jego spłata ma być rozłożona na około 25 lat. Po spłaceniu kredytu, mieszkania przejdą na własność lokatorów (członków grupy). Ich wkład własny na początku inwestycji wyniesie od 30 do 50 proc.

Będą to nadal przystępne mieszkania dla osób, które chcą zapewnić sobie dach nad głową a nie powiększyć metraż mieszkania – mówił prezes Wyszkowskiego TBS.

Zapewnia, że chętni się na pewno znajdą. Już w tej chwili spółka posiada listę około 200 osób zainteresowanych mieszkaniem w zasobach WTBS. Wkrótce po formalnym nabyciu gruntu spółka w przetargu wyłoni bank, który udzieli kredytu na inwestycję, a potem już będzie tworzyć społeczną grupę mieszkaniową i szukać firmy, która zajmie się wykonaniem budynku. Dopiero na tym etapie możliwe będzie oszacowanie kosztu przyszłych mieszkań.

Więcej o Społecznych Grupach Mieszkaniowych

Rate this post