Konferencja Polski Rynek Mieszkaniowy

Program „Rodzina na Swoim” jest stopniowo wygaszany, ale jednocześnie trwają prace nad regulacjami w zakresie zwiększenia zasobu lokali pod wynajem. Myślimy o tym, żeby zachęcić tych, którzy skłaniają się do budownictwa na wynajem – nie tylko osoby, które chcą wynajmować, ale chcemy zwiększyć wynajem inwestycyjny zachęcając inwestorów, deweloperów i fundusze inwestycyjne. Chcemy, aby powstanie tego niezbędnego w Polsce zasobu opłaciło się – powiedział 28 listopada br. w Warszawie wiceminister Piotr Styczeń podczas konferencji „Polski Rynek Mieszkaniowy”.

Na rynku są instytucje, które chciałyby lokować znaczące środki w inwestycje, których zwrot oczywiście mają w realnie długim okresie, ale dają stabilność inwestowania, zmniejszenie ryzyka, pewność, że z takiego inwestowania otrzymają w końcu należne im benefity – zachęcał deweloperów wiceminister. W ramach przyjętego przez Sejm ubiegłej kadencji rządowego dokumentu programowego „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku” proponowane są rozwiązania wspierające budownictwo dla grup osób, które nie mają zdolności kredytowej i które przez najem lokalu mogłyby dojść do prawa własności w określonej przyszłości.

Wiceminister przypomniał, że w ubiegłej kadencji pojawił się na rynku nowy typ najmu lokali mieszkalnych – najem okazjonalny, który wpisał się w ogólną zasadę wypracowania rozwiązań polegających na przyspieszeniu wzrostu liczby ogółu lokali mieszkalnych w Polsce. Najważniejszym projektem w tej dziedzinie jest zaproponowanie rynkowi wykorzystywania związków aktywów: osób fizycznych, inwestorów oraz środków publicznych – gminnych i z budżetu państwa, a także współpraca z sektorem bankowym. W ministerstwie prowadzone są prace nad założeniami ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych. Celem proponowanej ustawy jest wprowadzenie nowej formuły realizacji inwestycji mieszkaniowych, zakładającej dochodzenie do własności mieszkania poprzez najem. Ustawa ma stanowić wsparcie dla osób o umiarkowanych dochodach w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wygaszeniu programu „Rodzina na Swoim”.

Konferencja „Polski Rynek Mieszkaniowy” to doroczne spotkanie branży nieruchomości mieszkaniowych – deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, przedstawicieli banków oraz doradców finansowych. Celem spotkania jest wymiana opinii dotyczących funkcjonowania rynku. Tegoroczna dyskusja zogniskowana była wokół tematyki rosnącej podaży i malejącego popytu na pierwotnym rynku mieszkaniowym oraz uchwalonej w tym roku ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Rate this post