Podsumowanie roku 2015 w budownictwie mieszkaniowym

W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-grudzień 2015 r. oddano do użytkowania 147710 mieszkań, tj. o 3,2% więcej w porównaniu z 2014 r., w którym odnotowano spadek o 1,4%. W okresie dwunastu miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 188822 mieszkań, tj. o 20,5% więcej niż w 2014 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 13,0%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 168403, tj. o 13,7% (wobec wzrostu przed rokiem o 16,3%).

Największy udział (54,0%) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-grudzień 2015 r. oddali do użytkowania 79731 mieszkań, tj. o 4,7% więcej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z okresem 2014 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – do 87577 mieszkań, tj. o 15,4% (wobec spadku przed rokiem o 2,7%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 78855 mieszkań, tj. o 6,0% (wobec wzrostu przed rokiem o 2,3%).

Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2015 r. oddali do użytkowania 62448 mieszkań (co stanowiło 42,3% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 5,7% więcej niż w 2014 r., kiedy notowano wzrost o 4,6%. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 97248 mieszkań, tj. o 25,5% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 38,3%). Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 86498 mieszkań, tj. o 24,1% (wobec wzrostu przed rokiem o 35,8%). W 2015 roku mieszkania, na których budowę inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem otrzymali pozwolenia stanowiły 51,5%, a mieszkania, których budowę rozpoczęto – 51,4% ogółu mieszkań.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dwunastu miesięcy 2015 r. oddały do użytkowania 2052 mieszkania wobec 3490 mieszkań przed rokiem. Spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 1285 wobec 1362 mieszkań, natomiast wzrosła liczba mieszkań na których budowę wydano pozwolenia – do 1409 wobec 1351 mieszkań przed rokiem.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dwunastu miesięcy 2015 r. łącznie 3479 mieszkań wobec 4482 mieszkań przed rokiem, z tego w budownictwie komunalnym 1735 mieszkań wobec 2177 przed rokiem, w społecznym czynszowym – 1300 mieszkań wobec 1715 przed rokiem, a w zakładowym 444 mieszkania wobec 590 w analogicznym okresie 2014 roku. W ramach tych form budownictwa liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia wzrosła do 2588, wobec 1995 przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto do 1765, wobec 2669 mieszkań w roku poprzednim.

W okresie styczeń-grudzień 2015 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy: w województwie pomorskim – o 20,5%, podkarpackim – o 18,8% oraz podlaskim – o 13,7%, a w województwie dolnośląskim liczba mieszkań oddanych do użytkowania pozostała na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w sześciu województwach, w tym największy: w opolskim – o 10,5%, małopolskim – o 5,8% i mazowieckim – o 5,1%.

W okresie dwunastu miesięcy 2015 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w piętnastu województwach, w tym największy: w warmińsko-mazurskim – o 56,9%, podlaskim – o 43,4% i lubelskim – o 37,8%. Spadek liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym odnotowano tylko w województwie lubuskim – o 1,7%. Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w województwie mazowieckim – 41922 mieszkania, tj. o 17,8% więcej niż przed rokiem.

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-grudzień 2015 r. odnotowano w trzynastu województwach, w tym największy: w dolnośląskim – o 37,4%, zachodniopomorskim – o 31,2% i lubuskim – o 22,7%. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano w trzech województwach: w podkarpackim – o 5,7%, świętokrzyskim – o 3,3% i opolskim – o 2,2%. Najwięcej mieszkań rozpoczęto w województwie mazowieckim – 34964 mieszkania, tj. o 5,6 % więcej niż przed rokiem.

Rate this post