Nowy wskaźnik przeliczeniowy w woj. pomorskim

Od 1 lipca w województwie pomorskim będzie obowiązywała nowa wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Od wskaźnika zależy wysokość maksymalnej stawki czynszu jaki może zastosować Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Wartość wskaźnika na okres 01.07.2011 r. – 31.12.2011 r. wynosi dla:

województwa pomorskiego – 4 102,0 .
miasta Gdańska będącego siedzibą Wojewody Pomorskiego i Sejmiku Województwa – 4 897,0 zł.

Informacja ta została podana w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 02.06.2011 r., które zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 09.06.2011 r. (Nr 69, poz. 1495).

Obwieszczenie to wchodzi w życie z dniem 01.07.2011 r.

Na podstawie w/w wskaźnika maksymalny czynsz w TBS wyniesie:
w woj. pomorskim – 13,67 zł/m2
w Gdańsku – 16,32 zł/m2
Zobacz także:  Czynsz w TBS

Rate this post