Nowe tereny pod budownictwo TBS w Pruszkowie

Władze miejskie Pruszkowa przekazały Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” nowy teren inwestycyjny. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obszar ten ma być przeznaczony na wielorodzinną zabudowę mieszkaniową.

Działka o powierzchni blisko 4,5 tys m kw. przy ul. Studziennej 2 obecnie jest niezagospodarowana i niezabudowana. Znajduje się tam prowizoryczne boisko do piłki nożnej, z którego czasami korzysta mieszkająca w pobliżu młodzież. TBS teren otrzymał jako wkład pieniężny i teraz musi we własnym zakresie przygotować plan jego zagospodarowania oraz sporządzić koncepcję i opracować dokumentację techniczną obiektu, który tam powstanie.

– Wstępnie planujemy tu wybudowanie trzykondygnacyjnych jednoklatkowych obiektów. Jest to zgodne z założeniami planu – podkreśla Zbigniew Piotrzkowski, prezes TBS „Zieleń Miejska”. Jak przyznaje, już w tym roku ma być gotowa koncepcja nowych budynków, które mają powstać przy ulicy Studziennej. Okres projektowania i przygotowania dokumentacji może zająć około dwóch lat, a czas potrzebny na wykonanie robót budowlanych jest szacowany na 14–16 miesięcy. To oznacza, że nowe budynki mogłyby być gotowe już pod koniec 2016 r.

Przy ulicy na której powstaną nowe mieszkania, znajdują się jeszcze trzy budynki komunalne zarządzane przez TBS, które obecnie nadają się do gruntownego remontu. Według planów spółki nie będą remontowane, tylko ostatecznie przeznaczone do rozbiórki.

Zobacz także:  TBS „Zieleń Miejska” – aktualne inwestycje

Rate this post