Informacja o naborze najemców mieszkań TBS w Żywcu

Osoby zainteresowane najmem mieszkania z zasobów Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogą składać wnioski w siedzibie spółki. Do rozdysponowania jest 10 mieszkań w budowanym budynku przy ul. Futrzarskiej. Przy okazji zapraszamy do dołączenia do strefy PREMIUM w naszym serwisie: jak starać się o mieszkanie z TBS-u?

O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się wyłącznie osoby:

  • nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
  • partycypujące w kosztach budowy w wysokości 5% wartości lokalu mieszkalnego;
  • wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust 1a ustawy z dnia 27.09.2013 r. o pomocy Państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1865);
  • nieprzekraczające progów dochodowych.

Planuje się wybudowanie 10 mieszkań w tym:

Mieszkania dwupokojowe – 6 szt.           partycypacja
pow. 34,87 m2                       10 301,68 zł
pow. 34,94 m2                       10 322,36 zł
pow. 33,79 m2                       9 982,61 zł
pow. 35,16 m2                       10 387,35 zł
pow. 29,90 m2                       8 833,39 zł
pow. 29,90 m2                       8 833,39 zł

Mieszkania trzypokojowe – 3 szt.
pow. 45,22 m2                       13 359,39 zł
pow. 51,00 m2                       15 066,98 zł
pow. 51,14 m2                       15 108,34 zł

Mieszkania czteropokojowe – 1 szt.
pow. 66,19 m2                       19 554,58 zł

Planowany termin zasiedlenia wybudowanych mieszkań grudzień 2017 r.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w siedzibie Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Żywcu przy ul. Zamkowej 14 pok. nr 3 w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie złożone przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
  • oświadczenie o dochodach osiąganych przez osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego;
  • akt urodzenia dziecka.

Kwalifikację prowadzi się wg kolejności przedkładania przez osoby zainteresowane kompletnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W siedzibie Żywieckiego TBS oraz pod nr tel. 33 475 11 33 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczących warunków i zasad najmu.

Koniecznie sprawdź:

Rate this post