Można składać wnioski na mieszkania w Toruniu

Toruńskie Biuro Mieszkalnictwa informuje o możliwości złożenia wniosku w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w zasobie Toruńskiego TBS. Wnioski mogą złożyć osoby, które zostały ujęte przez Komisję Mieszkaniową na listach do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, w tym uprawnione do zamiany z urzędu oraz osoby, które posiadają wyrok o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w zasobie TTBS jest udokumentowanie dysponowania dochodami co najmniej w następującej wysokości:
– gospodarstwo 1 osobowe – 1.940,71 zł brutto,
– gospodarstwo 2 osobowe – 2.676,84 zł brutto,
– gospodarstwo 3 osobowe – 4.015,26 zł brutto,
– gospodarstwo 4 osobowe – 5.353,68 zł brutto.

Zawarcie umowy najmu w zasobie Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego uzależnione jest również wpłatą kaucji mieszkaniowej w wysokości dwunastokrotności miesięcznych czynszów, która kształtuje się w zależności od wielkości mieszkania od ok. 4 500 zł za lokal jednopokojowy do ok. 6 000 zł za lokal dwupokojowy. Wysokość czynszu wynosić będzie od 7,15 zł do 11,80 zł/1m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Istnieje również możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego na ogólnie obowiązujących zasadach.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opisanej możliwości i spełniające warunki opisane powyżej, powinny dostarczyć wypełnioną ankietę z aktualnymi danymi o dochodach oraz dokumentami poświadczającymi dochód (za co najmniej okres ostatnich 3 miesięcy), do siedziby Biura Mieszkalnictwa Urzędu Miasta przy ul. Legionów 220, pokój nr 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (56) 611 83 76.

Przeczytaj również:
Toruńskie TBS – aktualne inwestycje

3.4/5 - (5 votes)