Mieszkaniówka w okresie styczeń-lipiec 2013 r.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-lipiec 2013 r. oddano do użytkowania 81081 mieszkań, tj. o 1,7% więcej niż 2012 r. i o 24,6% więcej niż w 2011 r. W okresie siedmiu miesięcy 2013 r. wydano pozwolenia na budowę 79678 mieszkań, tj. o 22,3% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. Zmniejszyła się również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 71931 mieszkań, tj. o 21,8%.

Największy udział (58,7%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-lipiec 2013 r. wybudowali 47587 mieszkań, tj. o 7,1% więcej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 45117 mieszkań, tj. o 17,2% oraz liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 44408 mieszkań, tj. o 13,5%.

Deweloperzy w okresie siedmiu miesięcy 2013 r. oddali 30107 mieszkań (co stanowiło 37,1% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 3,2% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. (kiedy notowano wzrost o 43,0%). Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 31112 mieszkań, tj. o 31,0% mniej niż przed rokiem i rozpoczęli budowę 25670 mieszkań, tj. o 32,4% mniej niż w 2012 r.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie siedmiu miesięcy 2013 r. oddały do użytkowania 1834 mieszkania, tj. o 22,5% mniej niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 758 mieszkań, wobec 1647 mieszkań przed rokiem. Spółdzielnie uzyskały pozwolenia na budowę 794 mieszkań, tj. o 37,6% mniej niż w okresie siedmiu miesięcy 2012 r.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu siedmiu miesięcy 2013 r. łącznie 1553 mieszkania, tj. o 13,3% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.: w budownictwie komunalnym 866 mieszkań, tj. o 16,5% mniej, w społecznym czynszowym 546 mieszkań, tj. o 9,2% mniej, a w zakładowym – 141 mieszkań, tj. o 8,4% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w tej grupie inwestorów – do 2655, tj. o 59,0% i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 1095, tj. o 6,2%.

W okresie styczeń-lipiec 2013 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w siedmiu województwach, w tym największy w województwach: śląskim – o 22,5%, dolnośląskim – o 17,5% i małopolskim – o 14,0%. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy: w województwie zachodniopomorskim – o 23,4%, lubelskim – o 16,4% i świętokrzyskim – o 13,2%. W województwie mazowieckim oddano 16014 mieszkań, tj. o 2,5% mniej niż przed rokiem.

W okresie siedmiu miesięcy 2013 r. spadek liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy: w lubelskim – o 38,2%, opolskim – o 37,4% i lubuskim – o 35,8% a w województwie mazowieckim wydano pozwolenia na budowę 15503 mieszkań, tj. o 17,0% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.

Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-lipiec 2013 r. odnotowano w piętnastu województwach, w tym największy: w wielkopolskim – o 36,9%, lubuskim – o 31,1% oraz mazowieckim – o 29,4%. Wzrost liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano tylko w województwie świętokrzyskim – o 11,9%.

Rate this post