Mieszkaniowe podsumowanie 2013 roku

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 2012 r. i o 11,6% więcej niż w 2011 r. W okresie dwunastu miesięcy 2013 r. wydano pozwolenia na budowę 138681 mieszkań, tj. o 16,0% mniej niż w 2012 r. Zmniejszyła się również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 127392 mieszkań, tj. o 10,2%.

Największy udział (55,5%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-grudzień 2013 r. wybudowali 81147 mieszkań, tj. o 0,1% więcej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z 2012 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 78056 mieszkań, tj. o 11,4% oraz liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 72694 mieszkań, tj. o 8,8%.

Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2013 r. oddali 57536 mieszkań (co stanowiło 39,4% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 9,5% mniej niż w 2012 r. (kiedy notowano wzrost o 30,3%). Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 56048 mieszkań, tj. o 22,4% mniej niż przed rokiem i rozpoczęli budowę 51324 mieszkań, tj. o 10,6% mniej niż w 2012 r.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dwunastu miesięcy 2013 r. oddały do użytkowania 3511 mieszkań, tj. o 16,3% mniej niż przed rokiem. Uzyskały pozwolenia na budowę 1067 mieszkań, tj. o 41,0% mniej niż w 2012 r. Spółdzielnie rozpoczęły budowę 1389 mieszkań, tj. o 32,5% mniej niż przed rokiem.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dwunastu miesięcy 2013 r. łącznie 3928 mieszkań, tj. o 3,6% mniej niż w 2012 r.: w budownictwie komunalnym 2319 mieszkań, tj. o 2,9% mniej, w zakładowym 438 mieszkań, tj. o 18,7% mniej, a w społecznym czynszowym – 1171 mieszkań, tj. o 2,2% więcej niż w 2012 roku. Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w tej grupie inwestorów – do 3510, tj. o 16,7%, natomiast spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 1985, tj. o 25,2%.

W okresie styczeń-grudzień 2013 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w pięciu województwach, w tym największy w: dolnośląskim – o 11,3%, śląskim – o 6,6% i kujawsko-pomorskim – o 5,1%. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w jedenastu województwach, w tym największy w: łódzkim – o 23,8%, zachodniopomorskim – o 22,1% i pomorskim – o 15,8%. W województwie mazowieckim oddano 29609 mieszkań, tj. o 3,1% mniej niż przed rokiem.

W okresie dwunastu miesięcy 2013 r. spadek liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy w: opolskim – o 33,2%, lubuskim – o 32,4% i warmińsko-mazurskim – o 30,1%, a w województwie mazowieckim wydano pozwolenia na budowę 26470 mieszkań, tj. o 15,5% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.

Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-grudzień 2013 r. odnotowano w trzynastu województwach, w tym największy w: wielkopolskim – o 24,1%, warmińsko-mazurskim – o 23,7% i lubuskim – o 22,2%, a w województwie mazowieckim rozpoczęto budowę 23821 mieszkań, tj. o 12,6% mniej niż przed rokiem. Wzrost liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano w trzech województwach: opolskim – o 6,1%, dolnośląskim – o 2,8% i śląskim – o 0,5%.

Mieszkania
Ruch budowlany w zakresie budowy mieszkań
Rate this post