Lubelskie TBS ukarane przez UOKiK

11 tyś.zł kary zapłaci Lubelskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To kara nałożona przez  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po analizie przedstawionych przez spółkę dokumentów jego zastrzeżenia wzbudziły zapisy zamieszczane w trzech rodzajach umów, dotyczących sprzedaży mieszkań, ich najmu oraz partycypacji w kosztach ich budowy.

LTBS przyznawało sobie prawo do swobodnej zmiany projektu budynku zastrzegając, że taka zmiana nie upoważnia klienta do wypowiedzenia umowy. A to oznaczało, że klient mógł dostać mieszkanie zbudowane według innego projektu, niż to które zamawiał.

LTBS pisał też w umowach, że jeśli w drugim wyznaczonym terminie klient nie zgłosi się na odbiór mieszkania to jest to równoznaczne z tym, że bez obejrzenia przyjmuje je do użytkowania.

Decyzja o nałożeniu kary nie jest prawomocna. Lubelskie TBS ma dwa tygodnie, na odwołanie się od niej.

O sytuacji w Lubelskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego pisaliśmy również w artykule: Mieszkańcy mogą trafić na bruk

Rate this post