Łatwiej o eksmisję lokatora

Od dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące najmu okazjonalnego. Z nowych uregulowań mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie najmu. Przepisy ułatwiają pozbycie się z wynajmowanego mieszkania uciążliwych lokatorów.

Właściciel mieszkania, który zechce prowadzić najem okazjonalny na nowych zasadach, musi zarejestrować umowę w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca jego zamieszkania oraz regularnie płacić podatek od najmu.

Właściciel i najemca mogą zawrzeć umowę tylko na czas określony, maksymalnie na dziesięć lat (z prawem przedłużenia). Niezbędne jest także notarialne oświadczenie najemcy, że jeśli nie będzie przestrzegał jej warunków lub, gdy ona wygaśnie, dobrowolnie się wyprowadzi. Musi ponadto podać adres lokalu, do którego w razie potrzeby zostanie przymusowo przeniesiony. Niezbędna będzie także zgoda właściciela lokalu, którego adres podano w oświadczeniu, że nie ma nic przeciwko temu.

Jeżeli najemca nie będzie chciał się wyprowadzić z zajmowanego lokalu, właściciel mieszkania ma prawo skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się egzekucji. Polega to na tym, że wystąpi do sądu rejonowego, by nadał umowie klauzulę natychmiastowej wykonalności, i może już udać się do komornika. Ten przymusowo przekwateruje lokatora pod adres wskazany w oświadczeniu, a gdyby były z tym kłopoty, dokona eksmisji na bruk.

Zobacz tekst ustawy wprowadzającej najem okazjonalny

Przeczytaj także: Ustawa wprowadzająca najem okazjonalny podpisana

Koniecznie sprawdź  Dzień Ziemi 2011 – budownictwo ekologiczne najprostszym sposobem ograniczenia emisji CO2