Komisje sejmowe za nowelizacją przepisów dot. przekształceń mieszkań TBS na własność

Sejmowe komisje przyjęły sprawozdanie podkomisji dot. senackiego i poselskiego projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ich celem jest ujednolicenie prawa dot. przekształceń własności mieszkań zbudowanych z kredytów BGK.

We wtorek obradowały połączone komisje: infrastruktury i finansów publicznych. Komisje przyjęły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej, do której w kwietniu tego roku zostały skierowane dwa projekty nowelizacji: poselski i senacki, które były procedowane razem. Odrzuciły natomiast propozycje poselską, w tym zakresie w jakim nie pokrywała się ona z projektem senackim.

Projekt przygotowany przez senatorów przewiduje zmianę w przepisach dotyczących możliwości ustanawiania odrębnej własności lokali wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Zmiany mają dotyczyć ustaw: o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz niektóre osoby prawne, a także ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak wyjaśniał w kwietniu przedstawiciel wnioskodawców, senator Łukasz Abgarowicz (PO), istotą projektu jest to, by „nie mogły być przekształcane w odrębną własność te lokale w TBS, gdzie partycypant (czyli ten, który poniósł koszt budowy lokalu) jest różny od najemcy”.

Senat proponuje ujednolicenie przepisów, dotyczących możliwości przekształcania na własność mieszkań wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego w ramach kredytu udzielonego przez BGK i przed 30 września 2009 r., czyli w czasach funkcjonowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Nowelizacja ma uporządkować chaos prawny, który pojawił się w wyniku częstych zmian przepisów w tym zakresie.

Do 2011 r. mieszkania zbudowane przez TBS-y nie mogły być przekształcane na własność. Nowelizacja ustawy z 2011 r. dopuściła taką możliwość, choć po jej wejściu w życie pojawiły się niejasności interpretacyjne, związane z różnymi typami TBS i różnymi formami finansowania tego typu budownictwa. Skutkowało to odmowami prywatyzacji niektórych mieszkań.

Projekt nowelizacji zakłada, że wyodrębniane na własność nie będą mogły być tylko te mieszkania wybudowane przed 30 września 2009 r. przez TBS za kredyty BGK, w których „partycypant jest inny niż najemca”. Chodzi o sytuacje, w których najemca nie ponosił w żaden sposób kosztów budowy. Wszystkie inne mieszkania TBS zbudowane przed 2009 r., zgodnie z senacką propozycją, będą mogły być wyodrębniane na własność.

Drugi projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przygotowali posłowie PiS. Jak mówiła w kwietniu poseł tej formacji Gabriela Masłowska, przedstawicielka wnioskodawców, inicjatywa poselska pokrywa się w znacznym stopniu z inicjatywą senacką. „Ale idzie też o krok dalej” – dodała. Jej zdaniem dodatkowym elementem proponowanych zmian jest uregulowanie wysokości opłat za przekształcenia własnościowe, pobieranych przez BGK.

Wnioskodawcy z PiS uważają, że te opłaty są zbyt wysokie. Zdaniem Masłowskiej opłaty bankowe za wyodrębnienie na własność np. 118 lokali w czterech budynkach spółdzielczych wybudowanych z kredytów w BGK mogą wynieść nawet 120 tys. zł. „Spółdzielnie takich pieniędzy na opłaty nie mają” – oceniła posłanka PiS. Zmniejszenie takich opłat, które miałyby być regulowane przez rząd, pozwoliłoby na odblokowanie procesu przekształcania lokali spółdzielczych na własność – przekonywała w kwietniu Masłowska.

Podkomisja podczas swoich prac zdecydowała, że poprze rozwiązania zaproponowane przez posłów PiS, które obligują rząd do ustalenia maksymalnych opłat pobieranych przez BGK w drodze rozporządzenia. Jak przyznał Józef Lassota (PO), przewodniczący podkomisji, taką decyzję przyjęto pomimo, że biuro legislacyjne sejmu zgłosiło zastrzeżenia niekonstytucyjności do tej propozycji.

Przedstawiciel biura legislacyjnego wyjaśnił na posiedzeniu komisji, że poprawka zgłoszona przez PiS obliguje rząd do wskazania w drodze rozporządzenia maksymalnych stawek opłat bankowych pobieranych przez BGK związanych z realizacją procesu wyodrębnień lokali mieszkalnych wybudowanych przy udziale kredytu udzielonego przez ten bank. Zdaniem biura legislacyjnego w projektowanym punkcie brakuje wytycznych, co stanowi warunek wystarczający do uznania go przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją.

W tej sprawie głos zabrał też wiceszef resortu infrastruktury Paweł Orłowski. Jego zdaniem określanie stawek bankowych to rola i odpowiedzialność banku, i rząd nie powinien ustalać takich stawek. „Moglibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której takie stawki nie pokryją kosztów operacyjnych (banku)” – podkreślił.

Na wniosek szefa komisji infrastruktury Stanisława Żmijana (PO), po poparciu członków połączonych komisji, ta poprawka posłów PiS została wykreślona z projektu nowelizacji, jako niekonstytucyjna. Jednocześnie komisje zdecydowały, że sam BGK ma dokonać przeglądu kosztów pobieranych przy przekształceniach własnościowych, a także możliwości ich obniżenia, i przedstawić taką informacje komisji finansów w terminie 14 dniu.

Po tych ustaleniach połączone komisje przyjęły projekt nowelizacji jednomyślnie.

Przeczytaj również:
Mieszkania TBS na własność

 

Rate this post