Jakie jest ryzyko inwestowania w nieruchomości, w akcje czy waluty?

Rynek nieruchomości uznawany jest za jedną z najbardziej bezpiecznych form lokowania kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza w porównaniu z inwestycjami prowadzonymi na giełdzie czy na Forexie.

Wszystko z tego powodu, że na rynku nieruchomości nie występują drastyczne, nagłe wahania cen instrumentów, w które inwestujemy. Nieruchomości mogą tanieć i drożeć, ale w dłuższym horyzoncie czasowym. Sprawdźmy, z czego może wynikać ryzyko przy inwestowaniu w różne instrumenty finansowe, takie jak nieruchomości, akcje i waluty.

Specyfika inwestowania w nieruchomości

Każdy, kto inwestuje lub interesował się inwestowaniem na rynku nieruchomości, na pewno zauważył, że wymaga on posiadania wysokiego kapitału. Inwestowany jest on w nieruchomości – domy, mieszkania, a także działki budowlane. Obserwując rynek nieruchomości, wyraźnie można zauważyć, że efekty inwestowania w tym segmencie gospodarki są widoczne dopiero po dłuższym czasie. Jedynie w jednostkowych przypadkach na nieruchomościach można zarobić w ciągu kilku miesięcy.

Ma to miejsce, jeśli inwestor kupi np. mieszkanie na licytacji komorniczej, szybko je odnowi i zwiększy jego standard, a następnie uda mu się w krótkim czasie sprzedać po znacznie wyższej cenie.

Natomiast generalnie rynek nieruchomości wolny jest od gwałtownej zmienności cen instrumentów inwestycyjnych. Nie podlega dużej amplitudzie wahań, co z jednej strony jest jego zaletą, bo można na tej podstawie ograniczać ryzyko, a z drugiej jest wadą, ponieważ trudniej tu zarobić w krótkim czasie.

Nie można powiedzieć, aby lokowanie kapitału w nieruchomości w ogóle nie wiązało się z jakimkolwiek ryzykiem. Czynnikiem ryzyka jest tu kapitałochłonność. Trzeba dysponować pokaźnym kapitałem, aby kupić mieszkanie czy dom, albo też wesprzeć się kredytem hipotecznym w banku. Takie rozwiązanie wiąże się z kolei z podjęciem ryzyka braku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, które także trzeba brać pod uwagę.

Nieruchomości mają niską płynność – trudniej je sprzedać i tym samym odzyskać zainwestowane środki finansowe. Jeśli dojdzie do dekoniunktury na rynku nieruchomości, a mieliśmy z nią do czynienia około 2012 roku, to właściciel nieruchomości może ją sprzedawać miesiącami, co będzie generowało po jego stronie dodatkowe koszty.

Inwestycje na rynku nieruchomości powinny być długoterminowe, a inwestor musi liczyć się z tym, że na dłużej zamraża posiadane środki. Zarobi na inwestycji, jeśli tempo i kierunek koniunktury na rynku nieruchomości zostaną utrzymane, nie zmienią się preferencje potencjalnych klientów, a trendy rynkowe pozostaną na tym samym poziomie.

Ważna jest ogólna sytuacja gospodarcza na rynku i sytuacja w dziedzinie kredytów – zwykle kupujący także zaciągają takie zobowiązania, aby móc pozwolić sobie na zakup nieruchomości w celu spełnienia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Inwestycje w akcje i waluty

Zupełnie inny poziom ryzyka wiąże się z inwestowaniem na rynku giełdowym i Forex. To rynki cechujące się wysokim stopniem zmienności, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestowanie w waluty. Forex stwarza dla graczy szanse na wypracowanie niebagatelnych zysków, przy jednoczesnym angażowaniu stosunkowo niskiego kapitału.

Ma to związek z możliwością wykorzystania zjawiska lewarowania – dźwigni finansowej, która pozwala na zwielokrotnienie ewentualnych zysków, ale i złe decyzje inwestycyjne z dźwignią doprowadzą do wielokrotnie wyższych strat po stronie inwestora. Dlatego trzeba się nią posługiwać rozważnie i mieć na uwadze istniejące ryzyko inwestycyjne.

Na giełdzie zmienność cen akcji jest mniejsza niż w przypadku zmienności wyceny par walutowych na rynku Forex, ale myliłby się ten, kto powiedziałby, że giełda jest mniej ryzykowna od inwestycji na Forexie. Wszystko zależy od tego, jak agresywnie inwestujemy w papiery wartościowe. Jeśli są to papiery dłużne – obligacje, wówczas ryzyko straty jest minimalne, ale przy inwestycjach w akcje spółek o chwiejnej wycenie ryzyko wzrasta.

Przy akcjach i walutach inwestycje są bardziej dynamiczne, wymagają podejmowania decyzji pod wpływem stresu, szybkich i jednoznacznych. Na giełdzie i Forexie można sporo zarobić w krótkiej perspektywie czasowej, choć ryzyko cały czas istnieje.

Rate this post
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

1 Komentarz do Jakie jest ryzyko inwestowania w nieruchomości, w akcje czy waluty?

  1. Prezentowany opis inwestycji w różne aktywa jest bardzo tradycyjny i nie uwzględnia wielu szczegółów. Termin „inwestowania w nieruchomości” można rozumieć jako kupowanie i wynajmowanie, flipowanie, budowanie, inwestowanie bezpośrednie i za pośrednictwem innych spółek itd. Wszystkie te metody różnią się ryzykiem i horyzontem czasowym. Możemy kiedyś porozmawiać o tym temacie bardziej szczegółowo.

Komentowanie jest wyłączone.