Jakie jest ryzyko inwestowania w nieruchomości, w akcje czy waluty?

Rynek nieruchomości uznawany jest za jedną z najbardziej bezpiecznych form lokowania kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza w porównaniu z inwestycjami prowadzonymi na giełdzie czy na Forexie.

Wszystko z tego powodu, że na rynku nieruchomości nie występują drastyczne, nagłe wahania cen instrumentów, w które inwestujemy. Nieruchomości mogą tanieć i drożeć, ale w dłuższym horyzoncie czasowym. Sprawdźmy, z czego może wynikać ryzyko przy inwestowaniu w różne instrumenty finansowe, takie jak nieruchomości, akcje i waluty.

Specyfika inwestowania w nieruchomości

Każdy, kto inwestuje lub interesował się inwestowaniem na rynku nieruchomości, na pewno zauważył, że wymaga on posiadania wysokiego kapitału. Inwestowany jest on w nieruchomości – domy, mieszkania, a także działki budowlane. Obserwując rynek nieruchomości, wyraźnie można zauważyć, że efekty inwestowania w tym segmencie gospodarki są widoczne dopiero po dłuższym czasie. Jedynie w jednostkowych przypadkach na nieruchomościach można zarobić w ciągu kilku miesięcy.

Ma to miejsce, jeśli inwestor kupi np. mieszkanie na licytacji komorniczej, szybko je odnowi i zwiększy jego standard, a następnie uda mu się w krótkim czasie sprzedać po znacznie wyższej cenie.

Natomiast generalnie rynek nieruchomości wolny jest od gwałtownej zmienności cen instrumentów inwestycyjnych. Nie podlega dużej amplitudzie wahań, co z jednej strony jest jego zaletą, bo można na tej podstawie ograniczać ryzyko, a z drugiej jest wadą, ponieważ trudniej tu zarobić w krótkim czasie.

Nie można powiedzieć, aby lokowanie kapitału w nieruchomości w ogóle nie wiązało się z jakimkolwiek ryzykiem. Czynnikiem ryzyka jest tu kapitałochłonność. Trzeba dysponować pokaźnym kapitałem, aby kupić mieszkanie czy dom, albo też wesprzeć się kredytem hipotecznym w banku. Takie rozwiązanie wiąże się z kolei z podjęciem ryzyka braku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, które także trzeba brać pod uwagę.

Nieruchomości mają niską płynność – trudniej je sprzedać i tym samym odzyskać zainwestowane środki finansowe. Jeśli dojdzie do dekoniunktury na rynku nieruchomości, a mieliśmy z nią do czynienia około 2012 roku, to właściciel nieruchomości może ją sprzedawać miesiącami, co będzie generowało po jego stronie dodatkowe koszty.

Koniecznie sprawdź  Mieszkania TBS za obligacje

Inwestycje na rynku nieruchomości powinny być długoterminowe, a inwestor musi liczyć się z tym, że na dłużej zamraża posiadane środki. Zarobi na inwestycji, jeśli tempo i kierunek koniunktury na rynku nieruchomości zostaną utrzymane, nie zmienią się preferencje potencjalnych klientów, a trendy rynkowe pozostaną na tym samym poziomie.

Ważna jest ogólna sytuacja gospodarcza na rynku i sytuacja w dziedzinie kredytów – zwykle kupujący także zaciągają takie zobowiązania, aby móc pozwolić sobie na zakup nieruchomości w celu spełnienia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Inwestycje w akcje i waluty

Zupełnie inny poziom ryzyka wiąże się z inwestowaniem na rynku giełdowym i Forex. To rynki cechujące się wysokim stopniem zmienności, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestowanie w waluty. Forex stwarza dla graczy szanse na wypracowanie niebagatelnych zysków, przy jednoczesnym angażowaniu stosunkowo niskiego kapitału.

Ma to związek z możliwością wykorzystania zjawiska lewarowania – dźwigni finansowej, która pozwala na zwielokrotnienie ewentualnych zysków, ale i złe decyzje inwestycyjne z dźwignią doprowadzą do wielokrotnie wyższych strat po stronie inwestora. Dlatego trzeba się nią posługiwać rozważnie i mieć na uwadze istniejące ryzyko inwestycyjne.

Na giełdzie zmienność cen akcji jest mniejsza niż w przypadku zmienności wyceny par walutowych na rynku Forex, ale myliłby się ten, kto powiedziałby, że giełda jest mniej ryzykowna od inwestycji na Forexie. Wszystko zależy od tego, jak agresywnie inwestujemy w papiery wartościowe. Jeśli są to papiery dłużne – obligacje, wówczas ryzyko straty jest minimalne, ale przy inwestycjach w akcje spółek o chwiejnej wycenie ryzyko wzrasta.

Przy akcjach i walutach inwestycje są bardziej dynamiczne, wymagają podejmowania decyzji pod wpływem stresu, szybkich i jednoznacznych. Na giełdzie i Forexie można sporo zarobić w krótkiej perspektywie czasowej, choć ryzyko cały czas istnieje.

Redakcja portalu TBS24.pl

1 Komentarz do Jakie jest ryzyko inwestowania w nieruchomości, w akcje czy waluty?

  1. Prezentowany opis inwestycji w różne aktywa jest bardzo tradycyjny i nie uwzględnia wielu szczegółów. Termin „inwestowania w nieruchomości” można rozumieć jako kupowanie i wynajmowanie, flipowanie, budowanie, inwestowanie bezpośrednie i za pośrednictwem innych spółek itd. Wszystkie te metody różnią się ryzykiem i horyzontem czasowym. Możemy kiedyś porozmawiać o tym temacie bardziej szczegółowo.

Komentowanie jest wyłączone.