„Gdańszczanin na swoim” – rusza nowy program mieszkaniowy

6 października, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, przedstawiono szczegóły innowacyjnego programu „Gdańszczanin na swoim”. Projekt kierowany jest do osób nie posiadających zdolności kredytowej, mających zbyt wysokie dochody na przyznanie mieszkania socjalnego i jednocześnie zbyt niskie, aby otrzymać mieszkanie w ramach TBS.

Projekt „Gdańszczanin na swoim” – powstały na podstawie brytyjskiego systemu „Shared ownership” – adresowany jest do tych, których nie stać na kupno własnego mieszkania na wolnym rynku, a które będąc najemcami mieszkań w budynkach wybudowanych przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o. (GIS) i będą w stanie w systemie ratalnym dokonywać wykupu mieszkań.

Osoby zakwalifikowane do programu będą miały – w perspektywie kilku bądź kilkunastu lat – możliwość pozyskania na własność lokali mieszkalnych objętych programem. Z chwilą zasiedlenia nowowybudowanych mieszkań do zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Gdańska wrócą dotychczas zajmowane przez te osoby lokale komunalne. System ten zapewnia zwrot kosztów poniesionych przez miasto i umożliwia w ten sposób budowę kolejnych mieszkań.

Pierwszeństwo w zawarciu umów najmu oraz umów przedwstępnych sprzedaży w pierwszym etapie projektu, będą mieli najemcy lokali komunalnych umieszczeni na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, sporządzanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG, spełniający dodatkowo konkretne kryteria: okres oczekiwania najemcy na uzyskanie pomocy mieszkaniowej z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska, wysokość dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwo domowe najemcy, regularne wywiązywanie się najemcy z obowiązków określonych w dotychczasowej umowie najmu.

Program „Gdańszczanin na swoim” adresowany będzie także do najemców lokali w zasobach GIS Sp. z o.o. Nabór do kolejnych etapów programu dostosowywany będzie do bieżących potrzeb Gminy Miasta Gdańska. Niewykluczone, że adresowany będzie do młodych małżeństw lub absolwentów wyższych uczelni, którzy wiążą swoją przyszłość z Gdańskiem.

Pierwszych 20 mieszkań – w ramach projektu „Gdańszczanin na swoim” – powstanie przy ul. Madalińskiego. Realizacja inwestycji podzielona zostanie na 5 etapów obejmujących lata 2011-2018. Efektem projektu będzie wybudowanie 116 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ok. 5700 m2. Rozpoczęcie I etapu inwestycji (faza przygotowawcza) planowane jest w IV kwartale 2010 r. Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu wyniesie ok. 22 mln zł.

W ramach realizacji projektu przewiduje się wybudowanie:
– 18 lokali jednopokojowych,
– 38 lokali dwupokojowych oraz
– 60 lokali trzypokojowych.
Struktura lokali mieszkalnych po weryfikacji wniosków, będzie dostosowywana do oczekiwanych potrzeb.

Szczegółowe informacje o programie „Gdańszczanin na swoim”:

Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu zawarta zostanie przed rozpoczęciem budowy, natomiast dotychczasowi najemcy lokali w zasobach GIS podpiszą umowę po spełnieniu wymaganych kryteriów. Umowa najmu lokalu zawarta będzie z chwilą oddania budynku do użytkowania oraz objęcia lokalu i trwać będzie do czasu wykupu lokalu. W okresie najmu obowiązywać będą przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeku cywilnego oraz przepisy prawa miejscowego.

Przewidywany czynsz na poziomie obowiązującym w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Gdańska, ale nie niższym niż 10,20 zł/m2 miesięcznie.
W trakcie wykonywania umowy przedwstępnej sprzedaży, w przypadku gdy na poczet ceny nabycia zostanie wpłacona w pierwszym roku od zawarcia umowy najmu kwota stanowiąca odpowiednią równowartość procentową ceny nabycia, nastąpi obniżenie wysokości stawki bazowej czynszu najmu.

Warunki sprzedaży

Od momentu podpisania umowy najmu lokalu, przyszły nabywca lokalu zobowiązany będzie do wpłaty ceny lokalu w miesięcznych ratach, powiększonych o wskaźnik indeksacji w wysokości 2%.
Cena sprzedaży zostanie rozłożona maksymalnie na 360 rat miesięcznych.
Ilość rat zostanie ustalona w umowie przedwstępnej według deklaracji nabywcy.
5% ceny lokalu określonej w umowie przedwstępnej stanowić będzie zadatek.
Przeniesienie własności nastąpi po spłacie całości ceny lokalu. W trakcie trwania umowy ilość rat będzie mogła ulec zmianie na wniosek najemcy.

W latach 2006 – 2010 – w ramach programu budowy mieszkań komunalnych prowadzonego przez miejską spółkę GIS – Miasto Gdańsk pozyskało 1680 mieszkań komunalnych. Złożona przez prezydenta Gdańska w 2006 roku obietnica pozyskania 1000 mieszkań spełniona została z nawiązką. Do 2013 Miasto zamierza pozyskać ponad 1200 lokali mieszkalnych. Przeczytaj także: Nowe mieszkania za 800 zł/m2 – to nie żart!

Rate this post