zamiana

This topic contains 2 odpowiedzi, has 0 głosy, and was last updated by  Anonim 11 years, 10 months temu.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #318

  Anonim

  mam możliwość zamiany mieszkań mniejsze na większe z tym, że istnieje jakiś prodlem z partycypacją, w moim przypadku partycypacja jest ze wskazaniem na jakąś osobę, a w przypadku tej osoby z którą chcę się zamienić, partycypacja zwrotna, jak to zrobić, czt ktoś spotkał się z tego typu problemem

  dzieki
  P

  #2160

  Anonim

  mam możliwość zamiany mieszkań mniejsze na większe z tym, że istnieje jakiś prodlem z partycypacją, w moim przypadku partycypacja jest ze wskazaniem na jakąś osobę, a w przypadku tej osoby z którą chcę się zamienić, partycypacja zwrotna, jak to zrobić, czt ktoś spotkał się z tego typu problemem

  dzieki
  P

  #2166

  Anonim

  Zgodnie z:

  Art. 29. (52) 1. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.
  2. Pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać cesji uprawnień i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.
  partycypację można swobodnie cedować. Proszę pamiętać, że partycypacja to finansowe uczestnictwo w inwestycji. W Pana przypadku strony cesji przenoszą swoje prawa w takiej postaci jakiej jest zapisana umowa partycypacji. Cesjonariusz nabędzie prawa przysługujące dotychczas Pana osobie. Pan jako cesjonariusz partycypacji tzw zwrotnej wstępuje w prawa dotychczasowego partycypanta. Domyślam się, że ten partycypant może być najemcą, jeżeli spełnia ustawowe wymagania. Oznacza to, że po dokonanej cesji, powinien Pan okazać umowę cesji oraz zaświadczenia potwierdzające możliwość stania się najemcą. Ważne, aby dotychczasowy najemca rozwiązał umowę najmu i dokonał wymeldowania. Wtedy pozostaje uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu lokalu.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.